• Dzisiaj jest wtorek, 06/12/2022

    Dzisiaj są imieniny: Mikołaja, Jaremy, Emiliana

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
26 / 09 / 2022

Z zebrania wiejskiego w Bestwince

Odliczanie do jubileuszu i dożynek – zebranie wiejskie w Bestwince

 

            Szanowni mieszkańcy Bestwinki, przed nami ważne wydarzenia – zapowiedziała na zebraniu wiejskim w  dniu 23 września sołtys Teresa Paruch – Ryś. W roku 2023 czeka nas najpierw jubileusz XXX – lecia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, a we wrześniu organizujemy dożynki gminne. To dużo pracy, dlatego już teraz proszę wszystkich o zaangażowanie.

            Już bieżący rok przyniósł społeczności Bestwinki wiele ciekawych spotkań: strażacy obchodzili 110 – lecie jednostki, w kościele i na cmentarzu odbyły się gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja, a z ulicy Gandora wystartował odcinek specjalny samochodowego Rajdu Śląska. Koło Gospodyń Wiejskich wybrało swoją nową przewodniczącą – śp. Halinę Lasotę zastąpiła pani Maria Gawęda.

Pani sołtys w krótkim wystąpieniu podsumowała pracę swoją i całej Rady Sołeckiej. Uczestniczyła w różnego rodzaju zebraniach, spotkaniach i wizjach lokalnych, reprezentowała Bestwinkę na zewnątrz. Zaproponowała również kilka wniosków do budżetu gminy: remont ul. Długiej, ul. Ślosarczyka, wykonanie projektu chodnika od kościoła do skrzyżowania z ul. Braci Dudów, projektu chodnika przy ul. św. Floriana, przygotowanie szkolnej uroczystości jubileuszowej.

            Dziękując za zaproszenie na zebranie, wójt gminy Bestwina Artur Beniowski odniósł się do tematów inwestycyjno – gospodarczych, najpierw jednak poinformował mieszkańców o  planowanej zmianie dzielnicowego, na miejsce odchodzącego na emeryturę Tomasza Kondziołki. Poza tym trwa przebudowa ulicy Sportowej, przewidywany termin zakończenia robót to wrzesień 2023 r., powiat natomiast przeprowadza remont ul. św. Sebastiana z budową mostu (podziękowania za zaangażowanie należą się radnemu powiatowemu Grzegorzowi Gawędzie). Końcem września rozpoczyna się długo oczekiwana termomodernizacja strażnicy OSP.

            Gmina ma podpisaną umowę z wykonawcą na dokończenie kanalizacji ul. św. Sebastiana. Projektowany jest chodnik przy ul. Olchowej, wójt spodziewa się otrzymania pozwolenia na budowę już w tym roku. Także w fazie projektowania znajduje się wzmocnienie brzegów Młynówki, przebudowy parkingu przy szkole i zagospodarowania tego terenu; jest już projekt wykonawczy odwodnienia ul. Młyńskiej, Olchowej, ks. Adamaszka, Ślosarczyka, przebudowy kortu tenisowego przy klubie sportowym. Wójt podał do wiadomości informację o pierwszych wypłatach dodatku węglowego, wyraził zaniepokojenie rosnącymi cenami energii elektrycznej i soli potrzebnej do zimowego utrzymania dróg.

18 przybyłych do szkoły podstawowej mieszkańców i 9 gości wzięło udział w ożywionej dyskusji, której przewodniczył radny Grzegorz Gawęda. Z sali złożono kilka wniosków – po głosowaniu przyjęto trzy. Informacjami z działalności Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej podzielił się jej prezes Łukasz Greń – równocześnie zebranie wiejskie dokonało wyboru delegatów na walne zebranie tejże Spółki. W spotkaniu uczestniczyli radni, przedstawiciele różnych lokalnych instytucji i organizacji społecznych.

Sławomir Lewczak

GALERIA ZDJĘĆa

  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera