• Dzisiaj jest niedziela, 05/12/2021

    Dzisiaj są imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
23 / 11 / 2021

XXXVIII Sesja Rady Gminy

XXXVIII Sesja Rady Gminy
Bestwina liderem w szczepieniu przeciw COVID-19

                W gminie Bestwina zaszczepiło się przeciw koronawirusowi procentowo najwięcej osób w powiecie bielskim – poinformował podczas sesji w dniu 22 listopada wójt Artur Beniowski. Ten bardzo dobry wynik uprawnia do otrzymania nagrody w wysokości miliona zł., które gmina – miejmy nadzieję – niedługo otrzyma. Za nami uplasowały się Czechowice – Dziedzice i Wilkowice.

Poza tym, w swoim sprawozdaniu z działalności w okresie międzysesyjnym wójt przekazał następujące wiadomości: 1. W ramach programu „Polski Ład” gmina Bestwina otrzymała promesy wstępne na budowę sali gimnastycznej w Janowicach (prawie 5 mln zł.) i na przebudowę chodnika wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie (1 mln 300 000 zł.). 2. Wpłynęły środki na działania związane z gospodarką wodno – ściekową (2,3 mln zł.) z pierwotnym przeznaczeniem na zadania dotyczące kanalizacji. Zostało jednak złożone pismo do ministerstwa z pytaniem o możliwość potencjalnej zmiany ich wydatkowania na inwestycje wodociągowe. 3. Wyremontowana została elewacja Muzeum Regionalnego im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie. 11 listopada pod Muzeum odbyły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości połączone z odsłonięciem tablicy upamiętniającej wizytę generała Józefa Hallera w Bestwinie. Wójt podziękował wszystkim przybyłym za obecność. 4. Zostanie ogłoszony przetarg na budowę trybuny sportowej w Bestwince – w ramach funduszy „covidowych” pozyskano 1 mln zł. z budżetu państwa. 5. W Kaniowie zakończyła się termomodernizacja budynku z mieszkaniami komunalnymi i częścią przedszkola. 5. Z programu „Cyfrowa Gmina” pozyskano 100 tys. zł., zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla gminy i konieczną rozbudowę serwerowni. 6. Trwa kontrola przeprowadzana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, kontrolowana jest działalność dotycząca gospodarki odpadami. 7. Przyznano Nagrodę Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina, z gminy Bestwina nominowany do tego wyróżnienia został pan Jerzy Zużałek. 8. Do Regionalnej Izby Obrachunkowej złożono projekt budżetu na rok 2022, jest już opinia RIO i w najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie odpowiedniej komisji.

Rada Gminy rozpatrywała projekty uchwał w sprawie:

1. Zmiany Uchwały Nr XXV/191/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina.

2. Zmiany Uchwały Nr XXV/192/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2021.

3. Zmiany Uchwały Nr XXXVI/269/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 11 października 2021 r. w sprawie określenia na 2022 rok stawek podatku od środków transportowych.

4. Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina.

5. Ustalenia miesięcznych zryczałtowanych diet dla radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

6. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.

7. Określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały XIII/81/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice.

W sprawach bieżących głos zabierali radni oraz obecni na sesji sołtysi.

Sławomir Lewczak

GALERIA ZDJĘĆa

  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera