• Dzisiaj jest wtorek, 19/03/2019

    Dzisiaj są imieniny: Józefa, Bogdana

23 / 05 / 2018

XXXIX Sesja Rady Gminy

W poniedziałek 28 maja 2018r.
o godz. 15:00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina,
ul. Krakowska 111.
odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Bestwina.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XXXVIII/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany Uchwały Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina
2) zmiany Uchwały Nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2018
3) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
4) przyjęcia aktualizacji Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020
5) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bestwina z tytułu wykonania budżetu Gminy Bestwina za 2017 rok

6. Informacje bieżące.
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
8. Zamknięcie sesji.

GALERIA ZDJĘĆ