• Dzisiaj jest środa, 29/03/2023

    Dzisiaj są imieniny: Wiktoryna, Helmuta, Eustachego

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
17 / 03 / 2023

Nowy zarząd Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej

Nowe biuro, nowy zarząd – zebranie delegatów Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej

Od 14 marca bieżącego roku Gminna Spółka Wodna Melioracyjna posiada nowy zarząd. Ukonstytuował się on na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym delegatów, które odbyło się w Domu Strażaka w Bestwince. Przypomnijmy, że właśnie w tym budynku przy ul. św. Floriana od stycznia mieści się biuro spółki, czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-13.00.

            Prezesem zarządu na kolejną kadencję został ponownie Łukasz Greń. Jego zastępca to Łukasz Maroszek, a sekretarz – Jerzy Zużałek. Członkowie zarządu: Adam Lasek, Marceli Kraus, Stanisław Radwan, Zdzisław Pająk, Grzegorz Gawęda, Stefania Famułka, Jerzy Borutka, Marek Pękala, Stanisław Kóska. Komisja Rewizyjna: Stanisław Nycz (przewodniczący), Marcin Jonkisz, Krzysztof Zelek, Wiesław Drąg.

Jeśli chodzi o sam przebieg zebrania delegatów, przebiegało ono podobnie jak w latach ubiegłych. Prezes Łukasz Greń przywitał delegatów i gości, w tym wójta Artura Beniowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Bestwina Jerzego Stanclika, przedstawicieli Starostwa Powiatowego Barbarę Adamską, Wandę Dziubek, Edytę Szkorupę, Dominika Zejmę, radnych gminnych i powiatowych, sołtysów, dyrektorów różnorakich instytucji, przedsiębiorstw i organizacji.

            W dalszej kolejności przyjęto protokół z poprzedniego zebrania, a sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki złożył prezes Łukasz Greń. W sprawozdaniu znalazły się podziękowania dla Wójta, radnych, pracowników Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego za okazaną pomoc.

Odczytano sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i przedstawiono dane liczbowe: wykonano19 242 mb konserwacji rowów o wartości 152415,35 zł, wykonano 154 szt. wybić napraw drenarskich za 58 553, 79 zł. Razem roboty statutowe pochłonęły 210 969, 14 zł. Wszystkie prace zlecone oraz wygrane przetargi zostały wykonane w terminie i odebrane przez zleceniodawców bez zastrzeżeń.

            Dochody uzyskane w 2022 r. wynosiły (po wykonaniu) 297 053,93 zł., w tym: składki – 205 812, 11 zł., dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 70 595 zł., roboty zlecone – 19 460, 68 zł., pozostałe – 1 186, 14 zł. Wydatki wyniosły ogółem 330 062, 73 zł.

Wszystkie sprawozdania jednogłośnie przyjęto i udzielono Zarządowi Spółki absolutorium. Propozycja planu prac statutowych została przedstawiona przez księgową Jolantę Kuder. Przedłożony plan obejmuje naprawę i konserwację rowów w poszczególnych sołectwach.

Bestwina

(mb) 6 500

(zł) 96 200

Średnio zł. za mb 14,80

Bestwinka

2 180

32 482

14,90

Janowice

1 686

19 389

11,50

Kaniów

5 795

71 287

12,30

Razem

16 161

219 349

13,57

            W dyskusji zabrali głos zaproszeni goście oraz obecni na zebraniu delegaci. Przyjęto dziesięć uchwał. Składka melioracyjna została podwyższona o12%.

Sławomir Lewczak

GALERIA ZDJĘĆa

  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera