• Dzisiaj jest sobota, 31/07/2021

    Dzisiaj są imieniny: Ignacego, Lubomira, Heleny

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
05 / 07 / 2021

Nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych

ZAWIADOMIENIE
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od 01.07.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r., poz. 888) oraz Uchwałą Nr XXXII/232/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 31 maja 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/164/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 września 2020r. w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie gminy Bestwina oraz w sprawie stawek opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Śląskiego, poz. 3984) ustala się nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 1 lipca 2021r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca, natomiast w przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – 46,00 zł. Zwolnienie z części opłaty dla właścicieli nieruchomości posiadających przydomowy kompostownik wynosi 1,00 zł od mieszkańca.

Opłatę uiszcza się na dotychczasowy indywidualny numer rachunku bankowego, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy.

GALERIA ZDJĘĆa

  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera