• Dzisiaj jest środa, 29/03/2023

  Dzisiaj są imieniny: Wiktoryna, Helmuta, Eustachego

 • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
07 / 02 / 2023

LIII Sesja Rady Gminy Bestwina

LIII Sesja Rady Gminy Bestwina
Plan pracy Rady Gminy Bestwina i komisji stałych

Tydzień po poprzedniej sesji; w dniu 6.02.2023 r. radni ponownie spotkali się w sali sesyjnej Urzędu Gminy. Rozpatrywali projekty dziesięciu uchwał, w tym zatwierdzili ramowy plan pracy zarówno całej Rady Gminy, jak również poszczególnych komisji stałych. W bieżącej kadencji działają cztery komisje, a plany pracy odczytali ich przedstawiciele: W imieniu Komisji Rewizyjnej - radny Łukasz Furczyk, w imieniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – radna Małgorzata Łukoś; w imieniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska – radny Sławomir Walczak w imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – radny Grzegorz Owczarz. Plan pracy Rady Gminy Bestwina na rok 2023 odczytał przewodniczący Jerzy Stanclik.

                Wójt Artur Beniowski przedstawił kilka najistotniejszych wydarzeń z okresu międzysesyjnego: 1. W Urzędzie Gminy rozpoczęła się kompleksowa kontrola dokonywana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 2. Trwają prace nad uruchomieniem dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń. 3. Wójt wziął udział w zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski” im. A. Gascha – największego stowarzyszenia z terenu gminy Bestwina. W zebraniu wzięło udział prawie 200 osób, prezesem na kolejną kadencję został wybrany ponownie Roman Sas. 4. Odbyło się także zebranie sprawozdawcze Gminnego Koła Pszczelarzy. 5. Pożegnano odchodzącego na emeryturę Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku – Białej, st. bryg. Zbigniewa Mizerę, nowym komendantem został mł. bryg. Roman Marekwica.

Rada Gminy podejmowała uchwały w sprawie:

 1. Zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bestwina oraz komisji stałych na 2023 r.;
 2. Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;
 3. zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla osób fizycznych na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła i montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024;
 4. Zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina;
 5. Określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu kosztów jednorazowego przewozu, o którym mowa w art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
 6. Przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów Edycja III 2023r.;
 7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności;
 8. Uchwała  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku i pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych;
 9.  Zmiany Uchwały Nr L/363/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2023;
 10.  Zmiany Uchwały Nr LII/367/2023 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Program ograniczenia emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024 - etap III - edycja 2023 w kwocie 500 000,00 zł.

Sławomir Lewczak

GALERIA ZDJĘĆa

 • logotyp partnera
 • logotyp partnera
 • logotyp partnera