• Dzisiaj jest wtorek, 26/10/2021

    Dzisiaj są imieniny: Lucjana, Ewarysta, Damiana

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
04 / 10 / 2021

Konkursowa nagroda: W Kaniowie zakupią mobilną scenę

27 tys. zł. to środki, jakie sołectwo Kaniów otrzymało w nagrodę za zwycięstwo w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”. O ich przeznaczeniu zdecydowało zebranie wiejskie, zwołane z tej okazji 1 października przez sołtysa Marka Pękalę. Spośród kilku zgłoszonych propozycji największe poparcie mieszkańców zdobyła ta zaproponowana przez dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaniowie Agatę Szypułę. Pani dyrektor zasugerowała zakup mobilnej sceny, która ułatwi uczniom (i nie tylko) rozwój różnorakich talentów, przeprowadzanie imprez kulturalnych, muzycznych, teatralnych, akademii. Podobne urządzenia działają już w innych naszych placówkach oświatowych i dobrze się sprawdzają, zapewniając widoczność osobom z dalszych rzędów.

            Za zakupem sceny głosowało 13 mieszkańców, 12 poparło rewitalizację parku wiejskiego, po jednym głosie uzyskały dofinansowanie do przedsiębiorstwa „Kombest” i upiększenie centrum Kaniowa. Uchwałę w sprawie przeznaczenia środków na mobilną scenę dla ZSP Kaniów przyjęto 22 głosami „za” przy czterech wstrzymujących się i jednym przeciwnym.

W zebraniu uczestniczyły 33 osoby, byli to zarówno mieszkańcy jak i goście spoza sołectwa. Nie zabrakło sprawozdania wójta Artura Beniowskiego oraz relacji Marka Pękali z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej. Przewidziano czas na dyskusję i składanie wniosków, podpisywano poza tym przygotowaną przez jedną z mieszkanek petycję do Zarządu Dróg Powiatowych dotyczącą poprawy bezpieczeństwa na odcinku odcinek drogi powiatowej (Batalionów Chłopskich) od Ludowego Klubu Sportowego „Przełom” Kaniów do skrzyżowania z ulicą Stefana Kóski.

Na stole prezydialnym na sali gimnastycznej w ZSP Kaniów rzucał się w oczy okazały puchar i dyplom podpisany przez Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Sołtys Marek Pękala krótko zrelacjonował galę finałową konkursu połączoną z Forum Sołtysów – z Kaniowa w tejże gali udział brały również członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Mieczysława Głombek i Jadwiga Ochman.

Sławomir Lewczak

GALERIA ZDJĘĆa

  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera