• Dzisiaj jest wtorek, 26/10/2021

    Dzisiaj są imieniny: Lucjana, Ewarysta, Damiana

  • idź do oficjalnego portalu Unii Europejskiej
strona główna
24 / 09 / 2021

Koniec wsparcia węgla w Programie Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina

Koniec wsparcia węgla w Programie Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024 przyjętego uchwałą nr XXIX/204/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 01.03.2021 r., rok 2021 jest ostatnim, w którym Gmina wspiera dotacjami wymiany starych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe kotły węglowe spełniające wymogi dla V klasy zgodnie z PN-EN 303-5:2012 oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (ekoprojekt).

W kolejnych latach realizacji Programu tj. 2022-2024 dofinansowanie można uzyskać na wymianę starego źródła ciepła wyłącznie na nowy piec gazowy z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny.

Wszystkie wnioski złożone przez Państwa w ramach naboru w marcu i kwietniu 2021 r., które nie zostały zrealizowane w roku bieżącym lub zadeklarowano wymianę w latach kolejnych, a także wnioski złożone w ramach naboru ciągłego, dotyczące wymiany starego źródła ciepła na nowy kocioł węglowy, nie będą realizowane w latach 2022-2024 w zadeklarowanym przez Państwa zakresie.

Osoby, które są zainteresowane wymianą posiadanego źródła ciepła na paliwo stałe na nowy piec gazowy w kolejnych latach realizacji Programu, proszone są o złożenie oświadczenia o zmianie deklaracji udziału w Programie w przedmiotowym zakresie oraz o wskazania roku, w którym chciałyby wykonać inwestycję. Zmienione deklaracje zostaną umieszczone na liście rankingowej w kolejnych latach realizacji Programu zgodnie z zadeklarowanym terminem wykonania inwestycji i będą rozpatrywane na identycznych zasadach jak wcześniej złożone wnioski dotyczące wymiany starego źródła ciepła na nowe piece gazowe. Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2021 r. w formie papierowej lub elektronicznej (mail, ePUAP) do Urzędu Gminy w Bestwinie. Deklaracje, które nie zostaną we wskazanym terminie zmienione pozostaną bez rozpatrzenia.

GALERIA ZDJĘĆa

  • logotyp partnera
  • logotyp partnera
  • logotyp partnera