MIEJSCOWE PLANY
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY BESTWINA

Gmina Bestwina

UCHWAŁY
RADY GMINY BESTWINA
ZWIAZANE Z
MIEJSCOWYMI PLANAMI
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


Rysunek miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Bestwina ze zmianami 2007 - 2010 *

* Rysunki zmian z 2013 roku dla poszczególnych sołectw stanowia załaczniki do uchwał Rady Gminy Bestwina z dnia 27.06.2013r.

UWAGA !!!
RYSUNEK MA CHARAKTER POGLADOWY