MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY BESTWINA

Gmina Bestwina

UCHWAŁY
RADY GMINY BESTWINA:


Sołectwo Bestwina :
Uchwała NR XXVI/196/2005
Uchwała NR XXIII/120/2007
Uchwała NR XL/290/2010
Uchwała NR XL/294/2010
Uchwała NR XXXI/242/2013

Sołectwo Bestwinka :
Uchwała NR XXVI/195/2005
Uchwała NR XIII/121/2007
Uchwała NR XL/291/2010
Uchwała NR XXXI/243/2013

Sołectwo Janowice :
Uchwała NR XXVI/194/2005
Uchwała NR XIII/122/2007
Uchwała NR XIII/123/2007
Uchwała NR XL/292/2010
Uchwała NR XXXI/244/2013

Sołectwo Kaniów :
Uchwała NR XXVII/197/2005
Uchwała NR VIII/72/2007
Uchwała NR XIII/124/2007
Uchwała NR XIII/125/2007
Uchwała NR XL/293/2010
Uchwała NR III/23/2010
Uchwała NR XXXI/245/2013
Uchwała NR XVI/117/2016