Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu: Przetarg nieograniczony: Remont dachu na budynku Muzeum w Bestwinie.
Zamawiający:Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

1.       Przedmiotem zamówienia jest remontu dachu na budynku Muzeum w Bestwinie, przy ul. Kościelnej 57.

 

2.       Zakres prac remontowych:

 

 • zlikwidowanie istniejącego pokrycia dachu - dachówka ceramiczna,
 • założenie nowych łat drewnianych,
 • założenie nowego pokrycia - blacha dachówkowa,
 • krokwie narożne w części głównej budynku należy podeprzeć dodatkowo dwoma rzędami słupów drewnianych (16 x 16cm)
 • dodatkowe wzmocnienie wszystkich połączeń ustroju więźby przez założenie klamer stalowych,
 • w części głównej budynku - uzupełnienie wyciętej jętki (18 x 16cm)
 • zabezpieczenie drewna przed korozją biologiczną stosując preparaty solne,
 • wymiana uszkodzonych murłat i tramów więźby dachowej,
 • naprawa istniejących kominów murowanych,

 

3.        Zamówienie należy wykonać według:

 

 • przedmiaru robót,
 • ekspertyzy technicznej,

 

UWAGA:

Ekspertyza techniczna jest dostępna dla Wykonawców, którzy wykupili specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udostępnia ekspertyzę do wglądu w swojej siedzibie, w pok. nr 7 w godz. od 7.30 do 15.30.

Załącznikiem nr 6 do specyfikacji jest fragment ekspertyzy technicznej dotyczący konstrukcji dachu.

Termin składania ofert:2004-08-27 09:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego - pok. nr 2
Termin otwarcia:2004-08-27 09:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba Zamawiającego - pok. nr 7
Termin realizacji:2 miesiące od dnia podpisania umowy
Wadium: ---
Dodatkowe uwagi:
Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Kryteria oceny - cena 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 15 zł) odebrać można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda

Rozstrzygnięcie przetargu:Nie złożono żadnej oferty.
Przetarg unieważniono.
   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl