Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dane przetargu:

Data: 2017-01-05


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Przetarg nieograniczony: "Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina - usługi"
Zamawiający:Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących Zadań wchodzących w zakres projektu "Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina - usługi":

1. Zadanie 1. Oprogramowanie - E-usługi (licencje)
2. Zadanie 2. Oprogramowanie (środowisko pracy)
3. Zadanie 3. Infrastruktura techniczna (sprzęt)
4. Zadanie 4. Prace wdrożeniowo - instalacyjne
5. Zadanie 5. Szkolenia
6. Zadanie 6. Polityka bezpieczeństwa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48800000-6 Systemy i serwery informacyjne
48219200-8 Pakiety oprogramowania do serwera CD
48624000-8 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)
48820000-2 Serwery
79632000-3 Szkolenie pracowników
79417000-0 Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa

Termin składania ofert:2017-01-16 10:00:00
Miejsce składania ofert:siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)
Termin otwarcia:2017-01-16 10:15:00
Miejsce otwarcia:siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)
Termin realizacji:do dnia 28.02.2018r.
Wadium: 10 000,00 zł
Dodatkowe uwagi:

- SIWZ - Strona tytułowa -   dokument PDF - rozmiar 551[kB]
- SIWZ wraz z załącznikami -   dokument DOC - rozmiar 964[kB]
- Załacznik nr 8 - Opis Przedmiotu Zamowienia -   dokument PDF - rozmiar 800[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 1.4[MB]


Data : 2017-01-11

- Odpowiedzi na pytania -   dokument PDF - rozmiar 178[kB]

Data : 2017-01-12

- Sprostowanie do odpowiedzi na pytania -   dokument PDF - rozmiar 85[kB]


Data : 2017-01-16

- Informacja z otwarcia -   dokument PDF - rozmiar 84[kB]

Rozstrzygnięcie przetargu:

Data: 2017-01-30

- Zawiadomienie o wyborze oferty -   dokument PDF - rozmiar 93[kB]

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -   dokument PDF - rozmiar 378[kB]

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl