Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Komisje Rady Gminy BestwinaKOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
1.)Maria Maroszek - Przewodnicząca
2.)Stanisław Nycz - Członek
3.)Barbara Pacholska - Członek
4.)Marek Szymański - Członek
5.)Radosław Mróz - Członek
6.)Magdalena Wodniak-Foksińska - Członek


KOMISJA EDUKACJI, KULTURY, ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
1.)Magdalena Wodniak-Foksińska - Przewodnicząca
2.)Stanisław Nycz - Członek
3.)Grzegorz Owczarz - Członek
4.)Jerzy Stanclik - Członek
5.)Radosław Mróz - Członek
6.)Mariusz Solich - Członek
7.)Krzysztof Wróbel - Członek


KOMISJA REWIZYJNA
1.)Łukasz Furczyk - Przewodniczący
2.)Jerzy Borutka - Członek
3.)Łukasz Greń - Członek
4.)Grzegorz Kołodziejczyk - Członek
5.)Maria Maroszek - Członek
6.)Barbara Pacholska - Członek
7.)Roman Pacyga - Członek


KOMISJA ROZWOJU GMINY, OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
1.)Grzegorz Owczarz - Przewodniczący
2.)Jerzy Borutka - Członek
3.)Łukasz Furczyk - Członek
4.)Łukasz Greń - Członek
5.)Grzegorz Kołodziejczyk - Członek
6.)Roman Pacyga - Członek
7.)Mariusz Solich - Członek
8.)Jerzy Stanclik - Członek
9.)Marek Szymański - Członek
10.)Krzysztof Wróbel - Członek
   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl