Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe





Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Komisje Rady Gminy Bestwina



KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
1.)Szypuła Wiesław - Przewodniczący
2.)Grygierzec Antoni - Członek
3.)Wróbel Czesław - Członek
4.)Grzywa Lucjan - Członek
5.)Kudła Jerzy - Członek
6.)Zużałek Jerzy - Członek


KOMISJA EDUKACJI, KULTURY, ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
1.)Kohut Benedykt - Przewodniczący
2.)Grygier Krystyna - Członek
3.)Jonkisz Edward - Członek
4.)Szypuła Wiesław - Członek
5.)Maroszek Maria - Członek
6.)Kubik Danuta - Członek


KOMISJA REWIZYJNA
1.)Grygier Krystyna - Członek
2.)Kudła Jerzy - Przewodniczący
3.)Mieszczak Ludwik - Członek
4.)Kohut Benedykt - Członek
5.)Wójcik Marek - Członek


KOMISJA ROZWOJU GMINY, OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
1.)Wróbel Tadeusz - Przewodniczący
2.)Maroszek Maria - Członek
3.)Mieszczak Ludwik - Członek
4.)Wójcik Marek - Członek
5.)Kubik Danuta - Członek
6.)Grygierzec Antoni - Członek
7.)Jonkisz Edward - Członek
8.)Jędrzejko Edward - Członek
   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl