Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Ważne telefony


Wójt Gminy Bestwina:
 • mgr Artur Beniowski - tel. (32) 2157700, pok.nr 4
Referat Organizacyjny:
 • Sekretarz Urzędu Gminy Bestwina  - Arkadiusz Maj - tel. (32) 2157700, pok nr 2
 • Sekretariat Wójta - Referent - Katarzyna Jabłońska - tel. (32) 2157700, pok. 3
 • Informatyk - Tomasz Kiedroń - tel. (32) 2157705

Referat Służb Technicznych i  Obsługi Techniczno - Gospodarczej:
 • Kierownik Referatu - Mariusz Szlosarczyk, tel. (32) 2157718, pok. nr 6
 • Inspektor d/s Inwestycji i Remontów- Małgorzata Chrobak, tel. (32) 2157706, pok. nr 7
 • Inspektor d/s Zamówień Publicznych - Agata Krywult, tel. (32) 2157707, pok. nr 7
 • Inspektor d/s Gospodarki Komunalnej i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
  - Piotr Łyp, tel. (32) 2157707, pok. nr 7
 • Referent - Grzegorz Gajda tel. (32) 2157706, pok. 7 

Urząd Stanu Cywilnego:
 • Kierownik - mgr Artur Beniowski 
 • Zastępca Kierownika - Brygida Jankowska, tel. (32) 2157713, pok. nr 9

Biuro Rady Gminy Bestwina:
 • Przewodniczący Rady Gminy - Jerzy Stanclik 
 • Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Stanisław Nycz
 • Inspektor - Joanna Grygierzec tel. (32) 2157711, pok. nr 12

Referat Gospodarki i Środowiska:
 • Kierownik Referatu - Alicja Grygierzec, tel. (32) 2157716, pok. nr 13
 • Inspektor - Dominika Młyńska-Lasek, tel. (32) 2157728, pok. nr 13
 • Inspektor - Ewa Kalita, tel. (32) 2157703, pok. nr 13  
 • Inspektor - Adam Wróbel, tel. (32) 2157717, pok. nr 13
 • Referent - Regina Kupczak, tel. (32) 2157727, pok. nr 13

Referat Budżetu i Finansów:
 • Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy - Anita Kubik, tel. (32) 2157708, pok. nr 17
 • Zastępca Głównego Księgowego - Bożena Żoczek, tel. (32) 2157710, pok. nr 16
 • Inspektor - Ewa Mazur, tel. (32) 2157710, pok. nr 16
 • Inspektor Kasjer - Maria Kuczmarz, tel. (32) 2157722, pok. nr 1
 • Inspektor Księgowa Podatkowa - Łucja Ścibiorek, tel. (32) 2157715, pok. nr 15
 • Inspektor d/s Wymiaru Podatków - Katarzyna Witasek, tel. (32) 2157715, pok. nr 15
 • Referent - Jacek Hańderek, tel. (32) 21577015, pok. nr 15
 • Inspektor - Bożena Stankiewicz, tel. (32) 2157729, pok. nr 15
 • Główny specjalista - Barbara Boboń, tel. (32) 2157710, pok. nr 15
 • Główny specjalista - Jadwiga Krywult, tel, (32) 2157721, pok. nr 18
 • Inspektor - Ewa Grygierczyk, tel. (32) 2157724, pok. nr 18
 • Inspektor - Bogusława Grygierczyk, tel. (32) 2157724, pok. nr 18

Referat Spraw Obywatelskich:
 • Kierownik Referatu - Brygida Jankowska, tel. (32) 2157713, pok. nr 9
 • Inspektor - Anna Wawszczyk, tel. (32) 2157709, pok. nr 9
 • Referent - Magdalena Gołąb, tel. (32) 2157719, pok. nr 9
 • Referent - Barbara Małysz-Zbijowska, tel. (32) 2157719, pok. nr 9
Referat Sportu i Promocji:
 • Kierownik Referatu - Łukasz Wojsław, tel. (32) 2157726
 • Pomoc administracyjna - Marcin Kraus, tel. (32) 2157726
 • Robotnik gospodarczy - Stanisław Poźniak
 • Robotnik gospodarczy - Jakub Sikora
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Uzależnień:
 • Bożena Jaromin, tel. 668193540,

Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
ul. Krakowska 123
43-512 Bestwina

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl