Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Oświata


Placówki oświatowe na terenie Gminy Bestwina


ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BESTWINIE

GIMNAZJUM BESTWINA
im. Jana Pawła II
43-512 Bestwina ul. Szkolna 11
tel. /032/ 214-13-73

Zapraszamy na oficjalną stronę gimnazjum - www.gimbestwina.edupage.org


SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Św. Jana Kantego
43-512 Bestwina ul. Szkolna 11
tel/fax  /032/ 215-71-21


PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
43-512 Bestwina ul. Szkolna 11
tel. /032/ 215-75-48

adres e-mail: bestwina.zsp@gmail.com
Zapraszamy na oficjalną stronę szkoły - www.zspbestwina.edu.plZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BESTWINCE

GIMNAZJUM BESTWINKA
43-512 Bestwinka ul. Dworkowa 3
tel. /032/ 214-92-80

SZKOŁA PODSTAWOWA
43-512 Bestwinka ul. Dworkowa 3
tel. /032/ 215-71-86

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
43-512 Bestwinka ul. Dworkowa 3
tel. /032/ 215-71-86

adres e-mail: gg.bestwinka@gmail.com

Zapraszamy na oficjalną stronę zespołu szkolno przedszkolnego

www.zespolszkolbestwinka.pl ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANOWICACH


SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
43-512 Janowice ul. Korczaka 2
tel. /032/ 215-74-29

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
43-512 Janowice ul. Korczaka 2

adres e-mail: janowice.zsp@gmail.com
Zapraszamy na oficjalną stronę szkoły - www.zspjanowice.bestwina.pl

 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KANIOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Tadeusza Kościuszki
43-512 Kaniów ul. Batalionów Chłopskich 15
tel. /032/ 215-73-23
adres e-mail: kaniow.zsp@gmail.com


PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
43-512 Kaniów ul. Batalionów Chłopskich 15a
tel. /032/ 215-73-81
adres e-mail: ppkaniow@op.pl

Zapraszamy na oficjalną stronę szkoły - www.kaniowzsp.edupage.org

 

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl