Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Ochrona Środowiska


     :: OCHRONA ŚRODOWISKA W GMINIE BESTWINA ::    PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA GÓRNEJ STAWKI OPŁATY PONOSZONEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BESTWINA, ZA USŁUGI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH.


 


GOSPODARKA ODPADAMI

Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Bestwina na prowadzenie działalności w zakresie opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

 1. Agencja Komunalna Sp. z o.o.
  ul. Kościelna 7
  32-620 Brzeszcze
  tel. (32) 2111247
  www.agencjakomunalna.brzeszcze.pl

 2. Firma Usługowa Eko-Trans, Leszek Koczur
  ul. Brzozowa 1
  43-512 Bestwina
  tel. 0604180381

 3. ZUHP "KOM-GAZ" Sp. z o.o.
  ul. Legionów 85
  43-502 Czechowice-Dziedzice
  tel. (32) 2153101

 4. SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A.
  ul. Gazownicza 38
  43-300 Bielsko-Biała
  tel. (33) 4992000
  www.sita.bielsko.pl

 5. "REZBUD" PUH Eugeniusz Rezik
  ul. Janowicka 75
  43-512 Janowice
  tel. (32) 2157474
  www.rezbud.com.pl

 6. Transport Drogowy i Sanitarny Trans-Eko Krzysztof Szapert
  43-300 Bielsko-Biała
  ul. Kosynierów 30
  tel. (33) 8229739

 7. REMONDIS Sp. z o.o.
  Oddział Sosnowiec
  ul. Baczyńskiego 11
  41-203 Sosnowiec
  tel. (32) 2938062

 Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności - opróżnianie zbiorników - 

Więcej informacji na temat terminów odbioru  i odpłatności za wywóz odpadów można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z powyższymi firmami.


 REJEST DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE
ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

>>> REJESTR <<<   


ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Wójt Gminy Bestwina informuje, że na mocy podpisanego porozumienia z Firmą "Polbud" Spółka z o.o. , mieszkańcy naszej gminy mają możliwość bezpłatnego przekazania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym sprzęt AGD) w punkcie magazynowym Firmy w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Górniczej 15 w każdy dzień roboczy, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. tel. (32) 2141799

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl