Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Ochrona Środowiska


     :: OCHRONA ŚRODOWISKA W GMINIE BESTWINA ::    PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA GÓRNEJ STAWKI OPŁATY PONOSZONEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BESTWINA, ZA USŁUGI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH.


 


GOSPODARKA ODPADAMI

Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Bestwina na prowadzenie działalności w zakresie opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

 1. Agencja Komunalna Brzeszcze Sp. z o.o.
  ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze
  Tel. 322111247
 2. EKO-TRANS Firma Usługowa Koczur Leszek
  ul. Górska 60, 43-512 Janowice
  Tel. 604180381
 3. KERIMBUD Zakład Usług Ogólnobudowlanych
  biuro ul. Narutowicza 79/213, Czechowice-Dziedzice
  Tel. 604976454
 4. Marek Gębora
  ul. Doliny Miętusiej 27/61, 43-316 Bielsko-Biała
  Tel. 338187739, 602346601
 5. PHU Operatus Marian Krajewski
  ul. Cyniarska 38, 43-300 Bielsko-Biała
  Tel. 338168482
 6. Remondis Sp. z o.o. Oddział Sosnowiec
  ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec
  Tel. 322938062
 7. REZBUD A.Rezik J.Rezik s.c.
  ul. Plebańska 21, 43-512 Bestwina
  Tel. 322157474
 8. SUEZ Bielsko-Biała S.A.
  ul. Reksia 6, 43-300 Bielsko-Biała
  Tel. 334992016
 9. Transport Drogowy i Sanitarny Trans-Eko Krzysztof Szapert
  ul. Kosynierów 30, 43-300 Bielsko-Biała
  Tel. 338229739
 10. WC Serwis Śląsk sp. z o.o.
  ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
  Tel. 322784531

 Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności - opróżnianie zbiorników - 

Więcej informacji na temat terminów odbioru  i odpłatności za wywóz odpadów można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z powyższymi firmami.


 REJEST DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE
ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

>>> REJESTR <<<   


ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Wójt Gminy Bestwina informuje, że na mocy podpisanego porozumienia z Firmą "Polbud" Spółka z o.o. , mieszkańcy naszej gminy mają możliwość bezpłatnego przekazania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym sprzęt AGD) w punkcie magazynowym Firmy w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Górniczej 15 w każdy dzień roboczy, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. tel. (32) 2141799

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl