Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Oferty pracy


ZARZĄDZENIE NR 104/2015
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 18 listopada 2015r.


Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bestwina

Załączniki do regulaminu naboru


.: 2017-11-20

Oferta pracy - Referent - Referat Budżetu i Finansów

>>> Treść Ogłoszenia <<<

.: 2017-11-14

Oferta pracy - Pomoc administracyjna - umowa zlecenie

>>> Treść Ogłoszenia <<<


   ARCHIWUM   

.: 2017-08-25

Oferta pracy - Inspektor ds. świadczeń

>>> Treść Ogłoszenia <<<

>>> Wyniki naboru <<<

.: 2017-07-10


Oferta pracy - Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Skoczowie

>>> Treść Ogłoszenia <<<

Oferta pracy - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Harbutowicach

>>> Treść Ogłoszenia <<<

.: 2017-05-16

Oferta pracy - Referent w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Bestwinie

>>> Treść Ogłoszenia <<<

>>> Wyniki naboru <<<

.: 2017-02-22

Oferta pracy - Konserwator ZSP Bestwina

>>> Treść Ogłoszenia <<<

>>> Wyniki naboru <<<

.: 2017-01-05

Oferta pracy - Sekretarz Szkoły ZSP Kaniów

>>> Treść Ogłoszenia <<<

>>> Wyniki naboru <<<

.: 2016-12-08

Oferta pracy - Inspektor ds. profilaktyki i uzależnień

>>> Informacja <<<

>>> Treść Ogłoszenia <<<

>>> Wyniki naboru <<<

.: 2016-11-28

Oferta pracy - Kierownik Referatu Sportu i Promocji Urzędu Gminy w Bestwinie

>>> Treść Ogłoszenia <<<

>>> Wyniki naboru <<<

.: 2016-11-28

Oferta pracy - Referent w Referacie Służb Technicznych Urzędu Gminy w Bestwinie

>>> Treść Ogłoszenia <<<

>>> Wyniki naboru <<<

.: 2016-10-14

Oferta pracy - Referent w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Bestwinie - sekretariat

>>> Wyniki naboru <<<

>>> Treść Ogłoszenia <<<

.: 2016-08-23

Oferta pracy - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwince

>>> Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej<<<

>>> Treść Ogłoszenia <<<

.: 2016-06-10

Oferta pracy - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie

>>> Rozstrzygnięcie Konkursu <<<

>>> Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej<<<

>>> Treść Ogłoszenia <<<

.: 2016-06-10

Oferta pracy - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwince

>>> Unieważnienie Konkursu <<<

>>> Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej<<<

>>> Treść Ogłoszenia<<<


.: 2016-05-09

Oferta pracy - Referent - Urząd Gminy Bestwina

>>> Wyniki naboru <<<

>>> Treść Ogłoszenia <<<


 .: 2016-02-15

Oferta pracy - Animator w ramach projektu - "Animator - Moje Boisko - Orlik 2012" - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie

>>> Treść Ogłoszenia <<<


.: 2015-11-23

Oferta pracy - Sekretarz Gminy - Urząd Gminy Bestwina

>>> Wyniki konkursu <<<

>>> Zarządzenie Nr 108/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Sekretarza Gminy Bestwina. <<<

>>> Treść Ogłoszenia <<<

.: 2015-08-11

Oferta pracy - Pomoc kuchenna - Zespół Szkolno-Przedszkolny Bestwina

>>> Wyniki naboru <<<

>>> Treść Ogłoszenia <<<

.: 2014-04-15

Oferta pracy - Konserwator - Zespół Szkolno-Przedszkolny Bestwinka

>>> Wyniki naboru <<<

>>> Treść Ogłoszenia <<<

.: 2014-01-31

Oferta pracy - Animator Orlik Bestwina

>>> Wyniki naboru <<<

>>> Ogłoszenie - Animator Orlika - Bestwina <<<

>>> Załącznik Nr 2 - Program planowanych działań "Animatora" <<<

.: 2013-10-14

Oferta pracy - Konserwator w ZSP w Kaniowie

>>> Wyniki konkursu <<<

>>> Lista Kandydatów <<<

>>> Treść ogłoszenia <<<

.: 2013-07-17

Konkurs na stanowisko Dyrektora ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W KANIOWIE

>>> Wyniki konkursu <<<

>>> Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej <<<

>>> Treść ogłoszenia <<<

.: 2013-06-10

Konkurs na stanowisko Dyrektora ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W KANIOWIE

>>> Treść ogłoszenia <<<

Ogłoszenie uchylono Zarządzeniem Wójta Nr 61/2013 z dnia 17.07.2013r.

.: 2013-03-08

Konkurs na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Bestwinie

>>> Wyniki konkursu <<<

>>> Treść ogłoszenia <<<


:: Archiwum ::

.: 2013-02-04

Oferta pracy - Dozorca obiektu sportowego - ogrodnik

>>> Wyniki naboru <<<

>>> Lista Kandydatów <<<

>>> Treść ogłoszenia <<<

.: 2012-11-07

Oferta pracy - Opiekun sali sportowej - Kaniów

>>> Wyniki naboru <<<

>>> Lista Kandydatów <<<

>>> Treść ogłoszenia <<<

.: 2012-12-19

Oferta pracy - Asystent rodziny

>>> Wyniki naboru <<<

>>> Lista kandydatów <<<

>>> Treść ogłoszenia <<<

.: 2011-05-17

Oferta pracy - KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W BESTWINIE

>>> Treść ogłoszenia <<<

Oferta pracy - KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W BESTWINCE

>>> Treść ogłoszenia <<<

Oferta pracy - KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W KANIOWIE

>>> Treść ogłoszenia <<<

.: 2010-01-13

Oferta pracy - wolne stanowisko: Bibliotekarz

- Treść ogłoszenia -  dokument PDF - rozmiar 33[kB]

- Lista kandydatów -  dokument PDF - rozmiar 197[kB]

- Wyniki naboru -  dokument PDF - rozmiar 166[kB]

.: 2009-10-30

Oferta pracy - wolne stanowisko: referent szkoły w wymiarze pełny etat

- Wyniki naboru -  dokument PDF - rozmiar 34[kB]

- Treść ogłoszenia -  dokument PDF - rozmiar 41[kB]

- Lista kandydatów -  dokument PDF - rozmiar 33[kB]

.: 2009-04-16

Oferta pracy - wolne stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny w wymiarze pełny etat.

- Wyniki naboru -  dokument PDF - rozmiar 46[kB]

- Lista kandydatów -  dokument PDF - rozmiar 17[kB]

- Treść ogłoszenia -  dokument PDF - rozmiar 67[kB]

.: 2009-01-19

Oferta pracy - wolne stanowisko urzędnicze pracownika ds. gospodarki gruntami w Referacie Gospodarki, Budownictwa i Ochrony Środowiska

- Treść ogłoszenia -  dokument PDF - rozmiar 81[kB]

- Unieważnienie konkursu -  dokument PDF - rozmiar 49[kB]

.: 2008-05-05

Oferta pracy - Księgowy ds. rozliczeń projektów unijnych

- Treść ogłoszenia -  dokument PDF - rozmiar 51[kB]

- Lista kandydatów -  dokument PDF - rozmiar 231[kB]

- Wyniki naboru -  dokument PDF - rozmiar 203[kB]

.: 2007-12-20

Oferta pracy - Pracownik Socjalny

- Treść ogłoszenia -  dokument PDF - rozmiar 26[kB]
- Lista kandydatów -  dokument PDF - rozmiar 186[kB]
- Wyniki naboru -  dokument PDF - rozmiar 46[kB]

.: 2007-12-06

Oferta pracy - Sekretarz szkoły

- Treść ogłoszenia -  dokument PDF - rozmiar 50[kB]
- Wyniki naboru -  dokument PDF - rozmiar 42[kB]

 .: 2007-05-14

Nabór na stanowisko specjalisty ds. inwestycji w Urzędzie Gminy w Bestwinie

- Treść ogłoszenia -  dokument PDF - rozmiar 91[kB]
- Lista kandydatów -  dokument PDF - rozmiar 45[kB]
- Wynik naboru -  dokument PDF - rozmiar 48[kB]


 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl