Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Rekrutacja - 2017


Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018


 • Uchwała Nr XXV/189/2017 - Rekrutacja 2017 kryteria Przedszkola Publiczne
 • Uchwała Nr XXV/190/2017 - Rekrutacja 2017 kryteria Szkoły Podstawowe
 • Zarządzenie Wójta Gminy Bestwina Nr 31a/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych

  Załączniki do pobrania:

 • Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
 • Wniosek o przyjęcie do przedszkola
 • Oświadczenie rodziców do wniosku o przyjęcie do przedszkola
 • Zgłoszenie do klasy 1
 • Wniosek o przyjęcie do kl. 1 spoza obwodu
 • Oświadczenie o wielodzietności
 • Oświadczenie o samotnym wychowaniu

  Informacja dla rodziców w sprawie zapisów dziecka na dyżur wakacyjny w miesiącach lipiec - sierpień 2017

  W roku 2017 dyżur wakacyjny pełnią następujące przedszkola:

  • Przedszkole Publiczne w KANIOWIE - w dniach 03.07.2017 r. - 31.07.2017 r.
  • Przedszkole Publiczne w BESTWINIE - w dniach 01.08.2017 r. - 25.08.2017 r.

  Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny znajduje się do pobrania w zakładce REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 2017.

  Zapisy na dyżur wakacyjny w przedszkolu odbywają się w dniach 10.04.2017 r. - 21.04.2017 r.

  Na dyżur wakacyjny może zostać zapisane dziecko, które w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało do przedszkola na terenie gminy Bestwina.

 • Karta zapisu na dyżur wakacyjny lipiec - sierpień 2017
 •  

     
   
   
  Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
  tel. +48 32 215 77 00,
  fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl