Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe





Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w naszej gminie


Prezydium Zarządu Gminnego Związku OSP

Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP - Herbert Szeliga
Wiceprezes Zarządu Gminnego Związku OSP - Grzegorz Gawęda
Komendant Gminny OSP - Grzegorz Owczarz
Sekretarz - Zygmunt Łukoś
Skarbnik -  Łukasz Pasierbek
Członek prezydium - Artur Beniowski
Członkowie : Krzysztof Wróbel, Jan Wróbel, Mariusz Puchała, Krzysztof Zelek, Michał Wójtowicz, Wojciech Janeczko,

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP :

Przewodniczący - Jacek Gruszka
Wiceprzewodniczący - Zbigniew Wełniak
Sekretarz - Krzysztof Kłoda

Jednostki OSP na terenie Gminy Bestwina :

:: Bestwina
ul. Kościelna 41
tel. 214-30- 88

www.osp.bestwina.pl

Prezes OSP - Jan Wróbel
Wiceprezes - Łukasz Pasierbek
Naczelnik - Mariusz Puchała
Zastępca Naczelnika - Krzysztof Kłoda
Sekretarz - Marta Gandor
Skarbnik - Anna Radwańska
Konserwator - Franciszek Lindert
Gospodarz - Tomasz Ochman
Członek Zarządu - Dariusz Orłowski

Komisja Rewizyjna :

Przewodniczący - Mateusz Kubik
Sekretarz - Adrian Pala
Członek - Stanisław Kubik

Rok założenia - 1888

:: Kaniów
ul. Batalionów Chłopskich 48
tel. 215-73-76

www.osp.kaniow.com.pl

Prezes - Grzegorz Owczarz
Wiceprezes - Naczelnik - Wojciech Janeczko
Wiceprezes - Jacek Gruszka
Zastępca Naczelnika - Andrzej Janeczko
Sekretarz - Łukasz Hoczek
Skarbnik - Małgorzata Bierońska
Członkowie Zarządu : Artur Beniowski, Jarosław Bieroński, Marcin Kowolik, Maciej Strach,

Komisja Rewizyjna :

Przewodniczący - Barbara Faruga
Członkowie - Damian Duda, Sławomir Sojka

Rok założenia - 1908

:: Bestwinka
ul. Św. Floriana 15
tel. 215-71-23

www.osp-bestwinka.pl

Prezes - Grzegorz Gawęda
Wiceprezes - Naczelnik - Michał Wójtowicz
Wiceprezes - Magdalena Sobańska
Zastępca Naczelnika - Krzysztof Zelek
Sekretarz - Teresa Paluch-Ryś
Skarbnik - Paweł Ryś
Członkowie Zarządu : Maciej Wawro, Marcin Kraus, Damian Tomanek, Rafał Maga, Tomasz Bieroński,

Komisja Rewizyjna :

Przewodniczący - Janusz Markiel
Sekretarz - Wiesław Englart
Członek - Tadeusz Maga

Rok założenia - 1912

:: Janowice
ul. Janowicka 137
tel. 215-74-83

www.osp.janowice-bestwina.pl


Prezes - Zygmunt Łukoś
Wiceprezes - Naczelnik - Krzysztof Wróbel
Zastępca Naczelnika - Zbigniew Borutka
Sekretarz - Grzegorz Gajda
Skarbnik - Herbert Szeliga
Gospodarz - Piotr Gajda
Opiekun MDP - Andrzej Wójcicki
Członkowie Zarządu : Stanisław Nycz, Zbigniew Wełniak 

Komisja Rewizyjna :

Przewodniczący - Andrzej Nycz
Członek - Andrzej Grygierzec
Członek - Leszek Grzybowski

Rok założenia - 1908

 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl