Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Biblioteki


Na terenie gminy Bestwina działa Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie oraz jej 3 filie: w Bestwince, Janowicach i Kaniowie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie

Istnieje od 1947 roku

ul. Szkolna 8 (budynek Przedszkola)

tel. 32-214-14-09

adres internetowy:  www.gbpbestwina.eu
strony na Facebook`u:  www.facebook.com/GBPBestwina

e-mail:  gbpbestwina@poczta.onet.pl
             dyrekcja@gbpbestwina.eu
             czytelnia@gbpbestwina.eu
             wypozyczalnia@gbpbestwina.euCzynna:
Poniedziałek  7.30 - 15.00
Wtorek  7.30 - 15.00
Środa 11.00 - 19.00
Czwartek 11.00 - 19.00
Piątek 11.00 - 19.00


GBP w Bestwinie Filia w Bestwince

Istnieje od 1967 roku

ul. Dworkowa 3 (budynek Szkoły Podstawowej)

tel. 32-214-63-55

adres internetowy:  www.bibliotekawbestwince.blogspot.com
strony na Facebook`u:  www.facebook.com/Biblioteka-w-Bestwince-231776833587763

e-mail:  bestwinka@gbpbestwina.eu


Czynna:

Poniedziałek  7.30 - 15.00
Wtorek  7.30 - 15.00
Środa 11.00 - 19.00
Czwartek 11.00 - 19.00
Piątek 11.00 - 19.00


GBP w Bestwinie Filia w Janowicach

Istnieje od 1957 roku

ul. Janowicka 137

tel. 32-215-74-28

adres internetowy:  www.bibliotekawjanowicach.blogspot.com
strony na Facebook`u:  www.facebook.com/Biblioteka-w-Janowicach-434615176573622

e-mail:  janowice@gbpbestwina.eu


Czynna:

Poniedziałek 7.30 - 15.00
Wtorek 7.30 - 15.00
Środa 11.00 - 19.00
Czwartek 11.00 - 19.00
Piątek 11.00 - 19.00


GBP w Bestwinie Filia w Kaniowie

Istnieje od 1957 roku

ul. Bat. Chłopskich 19

tel. 32-215-73-67

adres internetowy:  www.bibliotekawkaniowie.blogspot.com
strony na Facebook`u:  www.facebook.com/BibliotekawKaniowie

e-mail:  kaniow@gbpbestwina.eu


Czynna:

Poniedziałek  7.30 - 15.00
Wtorek  7.30 - 15.00
Środa 11.00 - 19.00
Czwartek 11.00 - 19.00
Piątek 11.00 - 19.00


Na zbiory biblioteczne składają się:

Książki tradycyjne oraz tzw. zbiory specjalne na nośnikach elektronicznych-

Dla dzieci i młodzieży: lektury szkolne, bajki, literatura młodzieżowa, książki popularno-naukowe z różnych dziedzin.
Dla dorosłych:   powieści, poradniki, literatura obozowa i historyczna, społeczna itp.
Czasopisma:  dla dzieci, młodzieży i dorosłych, z terenu Gminy oraz powiatu bielskiego
W Czytelni:  encyklopedie, słowniki, atlasy, albumy, kroniki, leksykony, przewodniki.
Dział wiadomości o regionie.
Zbiory specjalne (multimedia): bajki, filmy, audiobook`i(książki mówione) dla dzieci i dorosłych.

Kto może zostać naszym czytelnikiem?

Z biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy.

Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

Przy zapisie zgłaszający się powinien :
Okazać dowód osobisty
Wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

Co i ile można wypożyczyć?

Wypożyczyć można jednorazowo 4 książki na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc i 2 egz. zbiorów specjalnych na okres 2 tygodni.

Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu w Czytelni.

Przetrzymywanie książek:

Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienie, pokrywa jego koszt.

Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

(z Regulaminu Biblioteki)

W GBP w Bestwinie można korzystać z komputerowego przeglądania katalogów książek w programie SOWA/MARC21.
W Czytelni można korzystać z Internetu.
W każdej z bibliotek jest możliwość uczynienia odbitki kserograficznej oraz wydruku dokumentów.
W GBP w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie dokonujemy bindowania czyli oprawy dokumentów oraz laminowania. W GBP w Bestwince jest mozliwość jedynie laminowania dokumentów.

Obecnie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie całość księgozbioru jest skomputeryzowana w programie SOWA/MARC21.
Każdy czytelnik ma możliwość przeglądania katalogu na stronie internetowej biblioteki w zakładce "katalogi" oraz wgląd na swoje konto w zakładce "konto". Zarejestrowany czytelnik posiada opcję zamawiania, rezerwowania i prolongowania pozycji książkowych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy do odwiedzenia swojej biblioteki !


 

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl