Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

ABC profilaktyki - część 5
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-12-05

ABC profilaktyki - część 5

W imieniu Biura Profilaktyki oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych życzę Wam drodzy czytelnicy, aby cisza betlejemskiej nocy uciszyła zgiełk Waszych serc, a Święta żeby były wypełnione radością i miłością. Nowy 2018 rok niech spełnia wszelkie marzenia jest pełen optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia. 

Bożena Jaromin

W dzisiejszym odcinku proszę przeczytać wypowiedź Adama, który, jak mówi o sobie, jest uzależniony od alkoholu, aktualnie po przejściu terapii uczestniczy w spotkaniach Anonimowych Alkoholików.

Jak rozpoznać uzależnienie od alkoholu?

Jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego świata jest alkoholizm. Choroba ta w znacznie większym stopniu niż narkomania budzi dziś niepokój. Widać to szczególnie w państwach Europy wschodniej, w tym także i w Polsce. Głównymi przyczynami picia alkoholu są różnego rodzaju problemy, z którymi człowiek nie jest w stanie sobie poradzić, dlatego woli uciec się do alkoholu, swoistego "znieczulacza", który pomaga mu chwilowo o nim zapomnieć. Nie rozwiązuje to jednak problemu i prowadzi do błędnego koła -  sytuacja pogarsza się z powodu braku naprawienia jej, a z tego powodu alkoholik sięga ponownie po butelkę. Do najczęstszych powodów alkoholizmu należą zaburzenie życia rodzinnego, kłopoty finansowe, problemy z prawem, w pracy, w kontaktach z innymi ludźmi, złe przeżycia o których ludzie chcą zapomnieć, a także stres. Światowa Organizacja Zdrowia odeszła od używania terminu "alkoholizm" wprowadzając termin "zespół uzależnienia od alkoholu" lub "uzależnienie od alkoholu". Jest to choroba śmiertelna, która wymaga wczesnego zdiagnozowania i leczenia. Jak więc rozpoznać tę chorobę?

Przyjęło się, że aby stwierdzić u danej osoby tę chorobę, musza być u niej zaobserwowane przynajmniej trzy z głównych objawów:

  1. Silna, natrętna potrzeba spożywania alkoholu. Jest to zjawisko połączone z narastającym napięciem, niepokojem czy rozdrażnieniem.
  2. Upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu. Po wypiciu pierwszej porcji alkoholu pojawia się niemożność skutecznego decydowania o ilości wypitego alkoholu i o momencie przerwania picia.
  3. Picie alkoholu w celu złagodzenia albo zapobieżenia " alkoholowemu zespołowi abstynencyjnemu" oraz subiektywne poczucie skuteczności takiego postępowania. U osoby uzależnionej z chwilą, gdy mija działanie alkoholu, pojawiają się dokuczliwe objawy. Organizm, którego wszystkie przemiany biochemiczne zostały podporządkowane alkoholowi domaga się nowej porcji. Dostarczony organizmowi alkohol powoduje ustąpienie bólów, przywrócenie energii, umożliwia koncentrację i myślenie. Trwa to jednak krótko, ponieważ alkohol eliminowany z organizmu powoduje pojawienie się objawów ponownie.
  4. Objawy abstynencyjne (drżenie mięśniowe, nudności, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, nastrój drażliwy czy lęki).
  5. Zmieniona tolerancja alkoholu (najczęściej zwiększona - ta sama dawka nie przynosi oczekiwanego efektu).
  6. Zaniedbywanie alternatywnych do picia przyjemności, zachowań i zainteresowań. Rodzina schodzi na drugi plan, a także zainteresowania, hobby i inne życiowe cele. Dużo energii i miejsca zabierają myśli o alkoholu.
  7. Picie alkoholu pomimo wiedzy o jego szczególnej szkodliwości dla zdrowia. Nie chodzi tu o ogólną orientację co do szkodliwości alkoholu, a raczej o konkretną informację uzyskaną np. u lekarza.

W przypadku rozpoznania uzależnienia od alkoholu koniecznym jest rozpoczęcie leczenia. Odbywa się ono za pomocą psychoterapii, która pomaga      w zmianie postawy, sposobu myślenia, zachowań, przyzwyczajeń i relacji z innymi ludźmi. Sama terapia jednak nie wystarcza. Dlatego niezmiernie ważna jest kontynuacja tego procesu. Taka możliwość dają grupy wsparcia ( spotkania grupy Anonimowych Alkoholików), kontakt z poradnią uzależnień czy też terapia pogłębiona. Warto pamiętać, że uzależnienie od alkoholu jest chorobą śmiertelną, która tak jak np. choroba nowotworowa może mieć swoje nawroty.

Adam - uzależniony od alkoholu


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl