Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Podsumowanie roku w OSP
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-12-05

Rok w OSP: rozwój jednostek, więcej zagrożeń miejscowych

 Ciężki samochód pożarniczy "Scania" OSP Kaniów jest niejako "wisienką na torcie" całego strażackiego roku. Jak zawsze - intensywnego. Druhny i druhowie to prawdziwa duma gminy Bestwina a o ich zaangażowaniu nich nie mówią puste słowa, ale fakty i liczby. Komendant gminny Grzegorz Owczarz postarał się podsumować okres od stycznia do końca listopada, podając do wiadomości najważniejsze informacje z życia strażaków. Szczegółowo opisywane były w poprzednich numerach "Magazynu Gminnego".

     

 Rozpoczynamy od statystyki. W 2017 roku naszą gminę szczęśliwie omijały poważne klęski żywiołowe (duże pożary, powodzie, wichury), ale za to znacznie zwiększyła się liczba tzw. zagrożeń miejscowych takich jak wypadki komunikacyjne, plamy oleju na drodze itd. Ze 104 zdarzeń (stan na 30 XI) 83 stanowiły właśnie te miejscowe, 17 pożary, zaś 4 zgłoszenia okazały się alarmami fałszywymi. Wzrasta ilość samochodów poruszających się po wszystkich sołectwach i choć drogi mamy coraz lepsze, niekoniecznie idzie za tym rozwaga kierujących. Nieprzypadkowo więc aż 30 osób bierze udział w kursie ratownictwa technicznego...

     

Co się paliło? - Głównie trawy i sadze w kominach. Ucierpiały również budynki mieszkalne, ale nie na taką skalę jak w latach ubiegłych. Być może wpływ ma na to fakt, że zwiększa się ilość domów, w których mieszka strażak. Osób związanych w OSP w całej gminie jest ok. 550, z czego ok. 100 to kobiety. I wciąż zapisują się kolejni chętni, nawet małżeństwa! Kurs podstawowy kończy 18 osób a po nim strażacki "narybek" może już wyjeżdżać na akcje. Niestety szeregów Straży nie omija śmierć - zabrała m.in. zasłużonego dla OSP Kaniów Jana Janeczko i byłego naczelnika OSP Bestwina Mirosława Walę. Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzono budowniczego Domu Strażaka w Bestwinie, doktora nauk medycznych Franciszka Magę. Życzymy, by "pałeczkę" po nich przejęli członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Istnieją one w każdej jednostce a ambitnych "młodzieżowców" mamy w sumie ok. 65.

Zorganizowano w przeciągu roku wiele ćwiczeń i manewrów. W Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji w zimie odbyły się ćwiczenia w ratownictwie lodowym a w lecie - w ratownictwie wodnym. W czasie półkolonii przeszkolono na tymże obiekcie dzieci i młodzież. Druhowie uczestniczyli w manewrach w Dankowicach, z kolei OSP Bestwina edukowała mieszkańców w zakresie pierwszej pomocy. Nie zabrakło Straży Pożarnej na Święcie Gminy Bestwina, na pikniku Rodzinnym w Bestwince i na Dniu Radości w Kaniowie - trwały tam pokazy popularyzujące ideę pożarnictwa i również pierwszą pomoc przedmedyczną. Taką samą rolę spełniły Dni Otwartej Strażnicy i pogadanki w szkołach.
 Gminne zawody sportowo - pożarnicze również zaliczymy do kategorii szkoleń. W dniu 16 września zawody miały miejsce w Bestwinie - pierwsze miejsce zajęła wśród mężczyzn Bestwinka, wśród kobiet triumfował Kaniów. Na zawodach powiatowych w Porąbce kobieca drużyna z Bestwinki wywalczyła brąz.
 Powodem do wielkiej chluby są "eksportowe" drużyny startujące w zawodach rangi ogólnopolskiej. Ratownicy z OSP Bestwina zwyciężyli w III Podbabiogórskich Zawodach Ratowniczo - Gaśniczych i niedługo później w VIII Międzynarodowych Maltańsko - Strażackich Manewrach Ratowniczych. Startowali poza tym w XI Ogólnopolskich Mistrzostwach w Ratownictwie w Barczewie - zdobyli 5 miejsce ogólnie i 2 jako jednostka OSP. Grupa Ratownictwa Wodnego dowodzona przez Jacka Gruszkę została Mistrzem Polski w dwóch konkurencjach na XI Mistrzostwach Polski Strażaków - Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym w Licheniu Starym.

     

Nieco inny charakter miał 40 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Druh Kacper Głąb z Kaniowa nie dał w nim szans konkurentom, stając na najwyższym stopniu podium w etapie centralnym. Jest to sukces, jakiego nie było nigdy wcześniej a z pewnością przyczynił się do niego także opiekun MDP w Kaniowie Jarosław Bieroński.
 Na uwagę zasługuje postawa druha Dawida Żabki, także z OSP Kaniów. Za bohaterski czyn, jakim było uratowanie życia tonącemu człowiekowi, Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył młodego strażaka medalem "Za Ofiarność i Odwagę". Inne prestiżowe odznaczenie, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał dh. Tadeusz Maga z OSP Bestwinka.
 Zebrania walne przebiegły w sposób konstruktywny i merytoryczny, zostały połączone z wręczeniem odznaczeń stażowych. W OSP Janowice gratulacje złożono Prezesowi Zarządu Gminnego Herbertowi Szelidze - został on wybrany na Wiceprezesa Zarządu Powiatowego.

     

Bez Ochotniczej Straży Pożarnej trudno byłoby sobie wyobrazić uroczystości państwowe i święta kościelne. Brali udział w zabezpieczeniu imprez plenerowych: Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego, Janowickiego Rajdu Rowerowego i Biegu Charytatywnego. Sami także organizowali wewnętrzne imprezy czy zawody sportowe - rozgrywki w piłkę nożną, tenisa stołowego. Mile zaskoczyła piłkarska ekipa MDP Bestwinka, wygrywając powiatowy turniej w Pisarzowicach. Dzięki staraniom Przewodniczącego Powiatowej Komisji ds. MDP Grzegorza Gawędy, najmłodsi mogli wyjechać na letni obóz wypoczynkowy.
 Bardzo dobrze sprawdza się elektroniczny system powiadomień "e-remiza". Najnowszy nabytek OSP Kaniów, 339[S]20 GCBA 5/32 Scania P370/Szczęśniak będzie wyposażony w tablet pozwalający na jeszcze lepsze powiadamianie strażaków o zagrożeniach. W ogóle samochód ten otrzyma więcej dodatkowego sprzętu. Wysłużonego "Stara" oddano do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego, może on jeszcze posłużyć jakiejś uboższej jednostce. Nie można zapomnieć rzecz jasna o innym samochodzie - lekkim Fiacie Ducato. Z okazji 105 - lecia jednostki uroczyście przekazano go w dniu 2 maja do podziału bojowego OSP Bestwinka. Na potrzebny wóz bojowy czekają także druhowie z Janowic.

     

Komendant Grzegorz Owczarz wyraża wielką radość z gminnego magazynu przeciwpowodziowego w Kaniowie, jego budowa właśnie dobiega końca. Budynek pomieści sprzęt i materiały służące do niwelowania skutków podtopień i nawałnic. Rozmówca sygnalizuje poza tym nadchodzące w 2018 r. uroczystości 110 - lecia OSP Janowice i OSP Kaniów.
 Wszystkie nasze jednostki należą do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Strażacy z jednostek z gminy Bestwina nie występują o ekwiwalent pieniężny przysługujący za akcję.

Opracowanie: Sławomir Lewczak


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl