Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

I Gminny Festiwal Pieśni Patriotycznej
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-11-20

Dla Tej, co nie zginęła…
I Gminny Festiwal Pieśni Patriotycznej:  "Niepodległa - kocham i rozumiem"

Kochać ojczyznę - to jedno. Ale znać i rozumieć jej dzieje, drogę do wolności, biografie kluczowych postaci - to kolejne i wcale nie najłatwiejsze zadanie. Kto jednak poznał polskie pieśni patriotyczne, ten już niejako "w pigułce" zgłębił narodowe dążenia i tęsknoty. W przededniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości, za przykładem Warszawy, mnożą się imprezy polegające na wspólnym śpiewaniu. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bestwinie zorganizowano taką w dniu 18 listopada.
 "To bardziej festiwal niż konkurs" - mówi organizatorka Magdalena Wodniak - Foksińska. Festiwal łączący wszystkie cztery sołectwa, różne grupy wiekowe od przedszkola po siódmą klasę i gimnazjum i różne style patrzenia na to, co zwiemy pieśnią patriotyczną. Od prostych piosenek w stylu "Płynie Wisła" po poważne, trudne w wykonaniu moralitety. W liczbach: 16 wykonawców (soliści, duety, zespoły, chóry), 230 uczniów, dwoje jurorów i jedna radość!
 Wielkie słowa uznania dla organizatorów wyraził wójt gminy Bestwina Artur Beniowski przemawiający także w imieniu przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Stanclika. Przybyli i inni samorządowcy, na widowni można było dostrzec księdza proboszcza Cezarego Dulkę, sołtysów, przewodniczącą TMZB Dorotę Surowiak, wśród gości był też dyrektor GOK Grzegorz Boboń. Licznie stawili się rodzice i grono pedagogiczne.

     

W rolę prowadzącego wcielił się absolwent ZSP Bestwina Kacper Wójtowicz, natomiast muzyczny wstęp - "Walc Wiosenny" Fryderyka Chopina wykonała Julia Kubera. Niełatwą rolę jurorów wzięli na siebie Magdalena Mikoda (muzyk, instruktor zajęć instrumentalnych) i Andrzej Wojtyła (kustosz Muzeum Regionalnego im. ks. Z. Bubaka, znawca kultury i tradycji). Nagrodę Grand Prix i nagrody specjalne ufundowali wójt Artur Beniowski, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Bestwinie oraz restauracja "Ryszkówka". Nagrody rzeczowe zasponsorowała także radna i nauczyciel muzyki Magdalena Wodniak - Foksińska. Niemniej - jak zostało już powiedziane - konkurs nie mógł przesłonić akcentu festiwalowego, widzowie zachęcani byli do aktywnego udziału.
 Po wysłuchaniu wszystkich utworów, Jury zdecydowało o następującym podziale nagród: Nagrody specjalne - Zespół "Smerfy" (Przedszkole Bestwinka); Chór z klasy 3a (ZSP Bestwina); Chór "Andante" (Gimnazjum w Bestwinie); Wiktoria Polak (Gimnazjum w Bestwinie); Chór "Divertimento" (ZSP Kaniów). Nagrodę "Grand Prix" festiwalu zdobyło rodzeństwo: Barbara Postka (SP Bestwinka) i Emanuel Postka (Gimnazjum Bestwinka) z Kaniowa. Brawurowo wykonali oni utwory pt. "Major Ponury" i "Dziewczyna z granatem". Na specjalne podziękowania zasłużyło Jury jak również nauczyciele prowadzący.

     

     

Festiwal w Bestwinie to dwugodzinna, porywająca podróż przez stulecia, to chopinowskie "armaty ukryte w kwiatach", pieśni stare i nowe ale wszystkie piękne i stojące na wysokim poziomie artystycznym. Organizatorka dziękuje szczególnie pani dyrektor Agacie Rak za udostępnienie sali i sfinansowanie poczęstunku, pracownikom obsługi, panu Wojciechowi Łysoniowi za dekorację, fundatorom nagród, Radzie Rodziców za przygotowanie kiermaszu ciast. Do zobaczenia za rok, razem świętujmy wspaniały, narodowy jubileusz!

Więcej zdjęć: Galeria

Sławomir Lewczak


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl