Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Konsultacje społeczne
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-10-09

Wójt Gminy Bestwina
ogłasza

przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bestwina w przedmiocie

projektu uchwały Rady Gminy Bestwina sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina

oraz

projektu uchwały Rady Gminy Bestwina w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie umieszczenia projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1 na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina www.bestwina.pl i przyjmowania pisemnych opinii z wykorzystaniem ankiet wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Formularz opinii może być wysłany pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina, składany w sekretariacie Urzędu Gminy Bestwina, pokój nr 3 lub w wersji elektronicznej przesłanej na adres poczty elektronicznej info@bestwina.pl .

Termin konsultacji rozpoczyna się w dniu 9 października 2017 r. i kończy się w dniu 
23 października 2017 r.


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl