Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Zebranie wiejskie w Bestwinie
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-10-09

Zebranie wiejskie w Bestwinie - chodniki poprawią komfort pieszych

Ostatnie już zebranie wiejskie rozpoczęło się 6 października o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie. Zgromadziło 45 zainteresowanych osób. Gospodynią spotkania była sołtys Maria Maroszek, która wzorem swoich odpowiedników złożyła sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej. Przez cały rok zrobiono niemało, za przykład można podać współpracę z Policją, Izbą Rolnicza, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Rynku Rolnego, Państwową Inspekcją Weterynaryjną, Instytutem Rybactwa Śródlądowego, Lokalną Grupą Rybacką "Bielska Kraina". Maria Maroszek uczestniczyła w specjalistycznych szkoleniach, pomagała rolnikom przy wypełnianiu wniosków o dopłaty i dofinansowania. Reprezentowała Bestwinę na zjazdach sołtysów, w Urzędzie Marszałkowskim itd. Wzorowo kształtowały się kontakty z Urzędem Gminy i Starostwem Powiatowym. Mieszkańcy chętnie brali udział w lokalnych imprezach plenerowych, świętach państwowych i wydarzeniach kulturalnych.
Stałym punktem zebrań w roku 2017 jest wybór delegatów na zebranie walne Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej. Dokonał się on i w Bestwinie. Na nową kadencję wyłoniono 26 osób.

     

Wójt gminy Bestwina Artur Beniowski poruszył najpilniejsze i najciekawsze sprawy dotyczące Bestwiny. Część z zagadnień omówiono już na poprzednich zebraniach, mowa zwłaszcza o reformie systemu edukacji i perturbacjach związanych ze szkolnym cateringiem. Na bieżąco odbywają się remonty rowów i przepustów, udrożniono m.in. ulicę Podleską. Wykonane zostały parkingi przy strażnicy OSP i przy ul. Podzamcze. Dzieci mogą cieszyć się placem zabaw w pobliżu GOK-u.  Miał poza tym miejsce przegląd chodników na ul. Bialskiej, powiat uzupełnił także pobocze na ul. Krakowskiej pomiędzy stawami. Kontrowersje wzbudzała organizacja ruchu na ul. Młyńskiej bocznej - wspólnie z mieszkańcami postanowiono, że będzie to ulica dwukierunkowa.

     

Trwa modernizacja ulicy Janowickiej. Do końca listopada ta droga powinna zostać ukończona, zaczną się prace związane z przebudową ulicy Krakowskiej aż do granic ze Starą Wsią i budową ronda przy piekarni. Gmina Bestwina została przez starostę poproszona o partycypację w kosztach.
Rada Gminy Bestwina podjęła uchwałę o przebudowie chodnika od ulicy Witosa do ul. Gospodarskiej. Chodnik docelowo ma powstać w całym ciągu ul, Krakowskiej do Starej Wsi. Przebudowy doczeka się mostek na potoku Pasieckim.
Kanalizacja południowej części sołectwa Bestwina znajduje się na etapie projektu. Bielska "Aqua" jest w stanie przyjąć ścieki z południowej Bestwiny i z Janowic. Pozostała część ścieków będzie tłoczona lub przepompowywana do Kaniowa. Duża przepompownia projektowana jest w obszarze dworu.

     

Przyznano już środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na termomodernizację budynku mieszczącego przedszkole i Gminną Bibliotekę Publiczną. Pilnie potrzebująca miejsca biblioteka zostanie prawdopodobnie poszerzona o pomieszczenia wybudowane w miejscu niewykorzystywanych do tej pory tarasów.
Pieniądze ze źródeł zewnętrznych pozyskano na budowę bieżni na boisku sportowym i dodatkowych urządzeń w rodzaju bieżni krótkiej i skoczni do skoków w dal. Kwota, o której mówił wójt to ok. 300 000 zł. Zostały przeprowadzone rozmowy z Ministerstwem Sportu (o czym mowa w osobnym artykule) jak również z zarządem LKS Bestwina.
Zasygnalizowano - już tradycyjnie - kontynuację programu wymiany azbestu, niskiej emisji (wymiana pieców), zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, użyczanie kompostowników.  Wiele czasu w dyskusji zajęły problemy związane z odpadami zielonymi i ich odbiorem (po zapakowaniu w worek i zgłoszeniu liście będą odbierane jak w latach ubiegłych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych). Wójt pod koniec pogratulował sukcesów Orkiestrze Dętej i Regionalnemu Zespołowi Pieśni i Tańca "Bestwina", podziękował gospodarzom bestwińskim za udział w dożynkach.
Do ciekawszych zgłoszonych wniosków należała m.in. propozycja usprawnienia rejestracji i przyjmowania pacjentów przez lekarzy SP ZOZ, odwodnienie boiska i dofinansowanie szkolenia młodych piłkarzy i piłkarek LKS Bestwina, poprawa organizacji ruchu w newralgicznych miejscach (ul. Szkolna na skrzyżowaniu z Krakowską itd.), asfaltowanie ciągów komunikacyjnych (ul. Prusa, Polna, Graniczna, Sikorskiego, Wielodroga), zwiększenie przepustowości kanalizacji deszczowej i przebudowanie przepustu przy ul. Witosa, zbudowanie parkingu w okolicach szkoły w Bestwinie.

Sławomir Lewczak

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl