Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

ABC profilaktyki - część 4
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-10-02

ABC profilaktyki - część 4

Współczesne formy uzależnień

Uzależnienie jest wtedy, gdy robi się TO często, jest się do TEGO silnie przywiązanym, powtarza się TO mimo, że jest szkodliwe, a mimo wszystko dalej się TO robi. Współczesne uzależnienia to m.in. hazard, internet, gry komputerowe, fonoholizm, zażywanie  dopalaczy, zakupoholizm, fanoreksja (kibicowanie), bigoreksja, jedzenie, pracoholizm czy mediaholizm. Objawy uzależnienia to:

- kolejne próby kontrolowania się czy zaprzestania, które kończy się niepowodzeniem,
- ukrywanie problemu przed innymi a nawet przed samym sobą,
- wymyślanie innych pretekstów, aby dalej TO robić 
- poświęcenie, choćby częściowe, rzeczy ważnych, np. swoich zainteresowań, na rzecz np. spędzania czasu przy komputerze,
- niedostrzeganie i bagatelizowanie konsekwencji swojego uzależnienia,
- zmiany zachowań oraz postrzegania siebie,
- poczucie bezsilności, uzależnienie jest silniejsze od niego.

Należy również wymienić mechanizmy obronne, wspólne dla wszystkich uzależnień: zaprzeczanie, fantazjowanie, minimalizowanie, wypieranie, przeniesienie czy regresja.
Uzależnienie od komputera/internetu, czyli zaburzenie spowodowane zależnością od internetu  nazywane jest jest również jako siecioholizm, cyberzależność, internetoholizm, infozależność czy netoholizm.

Uzależnienie od internetu jest wówczas gdy używanie go jest nagminne, nieuzasadnione, kiedy spędza się wiele godzin w sieci, kiedy "surfowanie" powoduje zmianę codziennego  funkcjonowania, gdy myślenie skupia się tylko na tym, by wejść do sieci a sesje internetowe są coraz dłuższe.
Rodzaje uzależnień komputerowych: od komputera, od bycia w sieci, gry sieciowe, przeciążenie informacyjne, hakerstwo, internetowe kontakty społeczne, internetowa pornografia, handel internetowy, kopiowanie filmów i muzyki a także ciągłe uzupełnianie oprogramowania.

GRY KOMPUTEROWE

Pierwsze gry komputerowe w Polsce pojawiły się na przełomie ’80 i ’90 lat ubiegłego wieku.
Najpoważniejszym zagrożeniem jest przemoc w grach komputerowych, ponieważ duża część gier angażuje gracza w akty przemocy i zawiera sceny destrukcji, następuje podwyższenie poziomu agresji graczy, zabijanie ma bawić i śmieszyć, gry powodują znieczulenie na przemoc oraz kojarzą zachowania agresywne z nagrodami.
Zagrożeniem dla zdrowia fizycznego w grach komputerowych jest: trwałe pogarszanie się wzroku, dolegliwości reumatologiczne, odrętwienie palców i dłoni, ból ścięgien, nadmierne pobudzenie, drżenie rąk, wady postawy, skrzywienie kręgosłupa, uszkodzenie centralnego układu nerwowego a nawet padaczki fotogennej.

Jak rozpoznać uzależnienie od gier komputerowych?

1. Granie staje się najważniejszą aktywnością w życiu.
2. Coraz więcej czasu spędzonego przy grach, rezygnacja z dotychczasowych zajęć.
3. Objawy abstynencyjne - zaprzestanie grania powoduje pojawienie się u gracza nieprzyjemnego samopoczucia, a nawet niekontrolowanej agresji.
4. Konflikt - osoba z powodu zaangażowania się w gry wchodzi w konflikt ze swoim najbliższym otoczeniem.
5. Drastyczne zmiany nastroju od wesołości do odrętwienia i niemocy.
6. Nawrót - po okresie samokontroli, a nawet zupełnego zaprzestania zabawy z grami komputerowymi pojawiają się powroty do wcześniejszego patologicznego grania.

FONOHOLIZM czyli mój przyjaciel telefon.
Fonoholizm to uzależnienie od telefonu komórkowego, czyli wysyłanie sms, granie, syndrom włączonego telefonu, korzystanie z internetu oraz chęć posiadania najnowszego modelu telefonu.
Skutkami fonoholizmu są trudności w komunikacji twarzą w twarz, zaburzenia w relacjach rówieśniczych i rodzinnych, trudności z koncentracją, pamięcią, zmienność nastrojów, napady paniki czy niepohamowana potrzeba czy nawet przymus używania telefonu.

DOPALACZE - czyli nowe narkotyki - to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas znanych narkotyków. Substancje te są zarówno produkowane przez człowieka (czyli syntetyczne), jak i pozyskiwane z roślin. "Dopalacze" zawierają niezwykle groźne substancje dla zdrowia i życia osoby, która je zażyje. Mimo tego, że na ich opakowaniach widnieje napis: "Produkt nie jest przeznaczony do spożycia", właśnie z taką intencją jest sprzedawany. W grupie "dopalaczy" znajdują się substancje o różnym działaniu. Możemy je podzielić na trzy typy: 1) o działaniu pobudzającym, 2) o działaniu halucynogennym oraz 3) o działaniu reklamowanym jako zbliżony do marihuany. Większość "dopalaczy" charakteryzuje się tym, że już w niewielkich dawkach działają na ośrodkowy układ nerwowy (czyli na Twój mózg). Dlatego bardzo łatwo można je przedawkować, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet śmierci - Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Więcej na temat dopalaczy znajdziesz na stronach internetowych: www.narkomania.org.pl  oraz www.dopalaczeinfo.pl.

ZAKUPOHOLIZM w Polsce nazywany "Kupoholizmem" to brak kontroli nad robieniem zakupów - "wielka promocja", "super okazja" czy "super cena". Największym zagrożeniem dla osoby uzależnionej od zakupów jest posiadanie karty kredytowej.

TANOREKSJA to uzależnienie od solarium (coraz więcej mężczyzn).

BIGOREKSJA czyli nadmierna dbałość o tężyznę fizyczną. Osoby takie nadmiernie odwiedzają siłownie, ćwicząc często ponad swoje siły i możliwości.

PRACOHOLIZM występuje przede wszystkim w wielkich korporacjach. W dzisiejszych czasach jest moda na bycie pracoholikiem, to jest trendy "być zapracowanym".

TV HOLIZM  lub MEDIAHOLIZM to hedonistyczna i bezrefleksyjna konsumpcja oferowanych na rynku mediów. Osoba taka zrywa kontakty z rzeczywistością i zamyka się w określonym świecie oraz jego substytutach, czyli grach video, programach telewizyjnych jako świata samowystarczalnego.

ANOREKSJA oraz BULIMIA czyli uzależnienie od niejedzenia lub jedzenia.

ORTOREKSJA uzależnienie od zdrowego odżywiania się, od diet.

UZALEŻNIENIE OD CZEKOLADY  (KAKAO)   

Bożena Jaromin


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl