Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

V Dożynki Gminne w Bestwince
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-09-11

"Dożynki wróciły do Bestwinki"
V Dożynki Gminy Bestwina

"Od myszy do cesarza, każdy żyje z gospodarza" - prawda to znana i aktualna. Chociaż czasy cesarzy przeminęły, gospodarze zostali, dostarczając każdemu plonów swojej pracy. Prawdziwy, pszczeli miód, swojski chleb, jabłka z polskiego sadu, naturalne sery czy zdrowe soki stały się produktami pożądanymi w czasach inwazji tanich, lecz kiepskich jakościowo produktów z Chin. Świętując dożynki, doceniamy trud ludzi związanych z ziemią - sięgamy myślami w przeszłość i szukamy nowych perspektyw.
 Nasze gminne dożynki zatoczyły koło! Od momentu decyzji o organizowaniu ich wspólnie dla wszystkich sołectw, przeszły kolejno przez Bestwinkę, Bestwinę, Kaniów i Janowice, by 10 września 2017 r. znowu zawitać do Bestwinki. Oczywiście "wyrzynek" - bo tak "po naszemu" chciałoby się powiedzieć jest tradycją bardzo starą, celebrowaną od czasów najdawniejszych. Choć kosy i sierpy zostały zastąpione traktorami, idea dziękczynienia za zbiory pozostaje niezmieniona, przetrwała wszystkie dziejowe zawieruchy.

     

Korowód maszyn rolniczych, wozów i jeźdźców konnych wyruszył spod strażnicy OSP Bestwinka około godziny 10.30. Po drodze mijał różne pomysłowe dekoracje nawiązujące do tematyki święta - ze słomy powstała ogromna figura strażaka, księdza z kropidłem jak również postacie "chłopa i baby". Dodatkowo przejazdowi towarzyszyła muzyka i śpiew Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Bestwina" zapewniającego uroczystą oprawę całej imprezy. W powozie zaprzężonym w dwa konie jechał wójt gminy Bestwina Artur Beniowski i tegoroczni starostowie dożynek - państwo Elżbieta i Tomasz Cofała.

     

     

Msza Święta dziękczynna miała miejsce na terenach Klubu Sportowego Bestwinka. Głównym celebransem liturgii był ks. Tomasz Sroka, dyrektor Zespołu Katolickich Placówek Oświatowych w Cieszynie, nie zabrakło także proboszczów z parafii gminy Bestwina - ks. Cezarego Dulki z Bestwiny, ks. Janusza Tomaszka z Kaniowa, ks. Józefa Walusiaka z Janowic oraz pełniącego honory gospodarza ks. Józefa Barana z parafii św. Sebastiana w Bestwince. Ks. Baran na wstępie przywitał wójta, starostów i przybyłych samorządowców - członka Zarządu Powiatu Bielskiego Stanisława Piętę, radnych Rady Gminy Bestwina na czele z przewodniczącym Jerzym Stanclikiem, radnych powiatowych, wszystkich sołtysów, przedstawicieli OSP, KGW i innych organizacji. Poczty sztandarowe wystawiły straże pożarne, Gminne Koło Pszczelarzy, Koło Łowieckie "Bażant", Gminne Koło PSL. W swoich mundurach zaprezentowała się Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, zaś w strojach sportowych najmłodsi piłkarze KS Bestwinka.
 Chleb i wieniec dożynkowy przekazał kapłanom wójt Artur Beniowski i starostowie, pozostałe dary natomiast reprezentacje sołectw i sołtysi: Maria Maroszek, Teresa Paruch - Ryś, Stanisław Nycz i Marek Pękala. Pierwsze czytanie wykonała sołtys Bestwinki Teresa Paruch - Ryś, drugie - przewodnicząca KGW Bestwinka Halina Lasota a modlitwę Wiernych - radny powiatu bielskiego i zarazem prezes OSP Bestwinka Grzegorz Gawęda. Kazanie o wartości ludzkiej pracy wygłosił sam główny celebrans.

     

Wprowadzenia do części oficjalnej dokonał choreograf zespołu "Bestwina" Sławomir Ślósarczyk, streszczając historię dożynek na ziemi bestwińskiej. Wkrótce potem starostowie przekazali wójtowi chleb. Artur Beniowski przyjmując ten dar powiedział: "Z wdzięcznością przyjmuję ten bochen chleba i przyrzekam, że będę dzielił go sprawiedliwie pomiędzy mieszkańców gminy Bestwina". W dalszej kolejności na estradę wkroczyła pani sołtys Bestwinki by wspólnie z przewodniczącą KGW wręczyć sierp - symbol gminnych dożynek reprezentacji Bestwiny organizującej święto plonów za rok. Symbol jak i dożynkowy album fotograficzny odebrała sołtys Bestwiny Maria Maroszek oraz przewodnicząca KGW Bestwiny Halina Lasota. Okolicznościowe przemówienia wygłosili przedstawiciele samorządu lokalnego i prezes Gminnego Koła PSL Danuta Kubik.
 Piękna, bezdeszczowa pogoda zachęciła dożynkowych gości do wesołej zabawy - tę zapewniła góralska kapela "Ondraszki" ze Szczyrku, po niej zespół muzyczny "Puls Music" i grupa "Blue Party" jako gwiazda wieczoru.

Na złoty medal, czy raczej złoty kłos zasłużył każdy, kto pomógł w zorganizowaniu uroczystości dożynkowych. Na apel o liczny udział odpowiedzieli rolnicy, wytrwale pracowali druhowie z OSP, gospodynie z KGW, członkowie KS Bestwinka i pracownicy GOK. Trudno zresztą kogokolwiek wyróżniać, bo na sukces imprezy złożył się wysiłek różnych środowisk. Po pięciu latach można stwierdzić, że formuła jednych dożynek dla całej gminy sprawdziła się, toteż... Bestwina zaprasza w dniu 9 września 2018 r.!

Więcej zdjęć: Galeria

Galeria zdjęć z drona - dzięki uprzejmości Pana Rafała Prusa - www.naddachami.pl - Galeria

Sławomir Lewczak


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl