Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Stowarzyszenie "Razem" w Jaworzynce
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-09-11

Stowarzyszenie "Razem" w Jaworzynce

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem "RAZEM" dla 50 osób w dniach od 29 sierpnia do 1 września zorganizowało czterodniowy wyjazd do Jaworzynki w ramach projektu pt.: KULTURA to jest TO" - służącemu wzrostowi uczestnictwa w kulturze osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziców/opiekunów, a także wzmocnieniu poczucia ich tożsamości kulturowej.

     

Na miejscu w ramach programu mieli zapewnionych wiele atrakcji. Zorganizowane zostały:

  • warsztaty artystyczne w grupie plastycznej, muzyczno-teatralnej i tanecznej (tematem przewodnim warsztatów były ludowe skecze, przyśpiewki i tańce, miejscowe legendy i podania, motywy regionalne - a więc wszystko co obrazuje i wyraża kulturę i tradycje naszego regionu
  • kursy sztuki ludowej i rękodzieła: rzeźbiarstwa, koronkarstwa i witrażu prowadzone przez profesjonalistów, czyli samych twórców sztuki ludowej oraz rękodzielników (m.in. rzeźbiarza - Pana Janusza Wędzichę i koronczarkę - Panią Grażynę Haratyk)
  • spotkania z lokalnymi artystami (Iwoną Konarzewską - malarką i opiekunką Domu Rodziny Konarzewskich; Januszem Macoszkiem - propagatorem istebniańskiej tradycji, muzykiem grającym na wszystkich instrumentach ludowych, kustoszem Domu Kawuloka w Istebnej; gośćmi z Muzeum Regionalnego "Na Grapie", którzy zaprosili uczestników wyjazdu m.in. do wspólnego wyrobu masła i wykonania prac z siana)
  • biesiada przy ognisku z występem zespołu regionalnego ze Szczyrku "Ondraszki"
  • koncert zespołu regionalnego "Maliniorze"
    .

     

Dodatkową atrakcją był zielony kulig połączony ze zwiedzaniem Muzeum Świerka Istebniańskiego oraz Hodowli Głuszca w Szkółce Leśnej oraz zabawa taneczna. W czasie pobytu w Jaworzynce uczestnicy wykonali wiele prac plastycznych i rękodzielniczych oraz przygotowali wspólnie występ artystyczny. Owoce ich pracy zostały zaprezentowane na zakończenie wyjazdu - podczas ostatniego wieczoru - w formie wystawy prac i spektaklu.

Wyjazd został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2017

Sławomir Lewczak


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl