Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

KGW Janowice - nowe stowarzyszenie w gminie
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-08-04

KGW Janowice - nowe stowarzyszenie w gminie

Koło Gospodyń Wiejskich w Janowicach zdecydowało się na przekształcenie w stowarzyszenie. Panie podjęły tę decyzję na zebraniu w dniu 15 lipca, natomiast 29 VII zostały przegłosowane wymagane prawem uchwały, wybrano zarząd i komisję rewizyjną, zatwierdzono również statut. Krystyna Norymberczyk, prezes Koła, wyjaśnia: Z zewnątrz zmienia się w zasadzie niewiele - wszystkie wybrane w grudniu członkinie zarządu pozostały na swoich stanowiskach, taka sama będzie również nazwa - z dodanym członem "Stowarzyszenie". Jednakże przekształcenie da nam wymierne korzyści - staniemy się organizacją pożytku publicznego z możliwością pozyskiwania 1% podatku, będzie łatwiej ubiegać się o środki zewnętrzne. Chcemy ponadto dzierżawić lokal "Kogutek" w centrum Janowic na nasze cele statutowe.

     

W momencie przeprowadzania rozmowy dokumenty czekały już na formalną rejestrację w KRS. Inicjatywa ma pełne poparcie wójta Artura Beniowskiego oraz społeczeństwa Janowic. KGW liczy 68 członkiń czynnych aktywnie włączających się w życie społeczne gminy Bestwina.

Sławomir Lewczak


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl