Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Konsultacje
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-08-04

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Zgodnie z art. 5a ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016r, poz. 1817) Wójt Gminy Bestwina zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy, do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Z projektem Programu można zapoznać się Biuletynie informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać od dnia 04 sierpnia 2017r do dnia  18 sierpnia 2017r. poprzez przesłanie formularza opinii na adres poczty elektronicznej: info@bestwina.pl lub złożyć osobiście, w siedzibie Urzędu Gminy w Bestwinie, ul. Krakowska 111, pokój nr 2 (sekretariat).

Formularz opinii jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i w siedzibie Urzędu Gminy w Bestwinie, ul. Krakowska 111, pok. nr 7.

 • Uchwała Nr XLIV/310/10 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 22 września 2010r.
 • Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Bestwina z dnia 4 sierpnia 2017r.
 • Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2017 - Formularz zgłaszania opinii
 • Projekt Programu Współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi

 •    
   
   
  Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
  tel. +48 32 215 77 00,
  fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl