Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Budowa magazynu przeciwpowodziowego
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-08-01

Magazyn na kryzys

     Przy strażnicy OSP w Kaniowie budowany jest duży magazyn z myślą o zgromadzeniu sprzętu przeciwpożarowego, a przede wszystkim przeciwpowodziowego, jakim dysponują gminne jednostki strażackie.
- Lokalizacja nie została wskazana przypadkowo, to bowiem Kaniów, którego skrajem przepływa Wisła, najbardziej narażony jest na falę powodziową - wyjaśnia wójt gminy Bestwina Artur Beniowski. Jednostka z Kaniowa w razie wypadków kierowana jest również w rejon czechowickiej kopalni i lotniska.
Przy lokalizacji wzięto również pod uwagę to, że tutejsza jednostka OSP specjalizuje się w ratownictwie wodnym i jest dobrze przygotowana do działań przeciwpowodziowych, na dodatek miejsce jest łatwo dostępne, każdy mieszkaniec bez trudu tutaj trafi.
Rozpoznawalność miejsca może mieć duże znaczenie w sytuacjach kryzysowych przy zagrożeniu powodzią. W magazynie będą bowiem zgromadzone worki na piasek oraz rękawy, po napełnieniu piaskiem służące jako wały przeciwpowodziowe. Wydzielony zostanie tutaj również specjalny boks, w którym gromadzony będzie piasek do wykorzystania w podobnych zagrożeniach.
Prace budowlane już się rozpoczęły, został wylany fundament, wkrótce będą wymurowane ściany z pustaków. Inwestycja ma kosztować ok. 150 tys. zł, z czego część pochodzi z pokopalnianych funduszy na usuwanie szkód górniczych. Magazyn będzie gotowy do końca roku. (Ł)

Materiał dzięki uprzejmości "Gazety Beskidzkiej"
Foto: Mirosław Łukaszuk


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl