Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Spółdzielnia Socjalna Czecho-Best
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-07-28

USŁUGI OPIEKUŃCZE
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA CZECHO-BEST ZAPRASZA


1 lipca 2017 roku  swoją  działalność rozpoczęła Spółdzielnia Socjalna Czecho-Best z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach   przy ul. Sienkiewicza 8.
Założycielami spółdzielni są  Gmina Czechowice-Dziedzice i Gmina Bestwina.
Spółdzielnia została utworzona ze środków własnych obu gmin oraz dotacji  finansowej udzielonej przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku Białej.
Spółdzielnia socjalna to podmiot ekonomii społecznej, który ma osobowość prawną. Jest to specyficzna forma spółdzielni pracy. Spółdzielnia socjalna prowadzi działalność gospodarczą, jednak zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów statutowych. Głównym przedmiotem działalności spółdzielni jest świadczenie usług opiekuńczych oraz rehabilitacyjnych wobec starszych, chorych oraz niepełnosprawnych mieszkańców gmin założycielskich.

Obecnie Spółdzielnia Socjalna Czecho-Best realizuje wymienione usługi zlecane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie.

Istnieje również możliwość świadczenia przez Spółdzielnię  usług opiekuńczych  dla osób, które nie są klientami ośrodka pomocy społecznej.
Osoby lub rodziny zainteresowane usługami Spółdzielni Socjalnej Czecho-Best zapraszamy do kontaktu w siedzibie Spółdzielni w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Sienkiewicza 8 od 1 sierpnia 2017 r. w następujących dniach:

Poniedziałek w godz. 13:00 - 14:00
Wtorek w godz. 16:00 - 18:00
Czwartek w godz. 12:00 - 14:00

lub kontaktu telefonicznego codziennie w godz.8:00 do 18:00 pod numerem 733 201 729.


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl