Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Wycinka drzew po nowemu
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-06-14

Wycinka drzew po nowemu

W dniu 17 czerwca 2017 r. wchodzi w  życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, zmieniająca przepisy dotyczące usuwania drzew. Osoby fizyczne będą musiały zgłosić zamiar wycinki w gminie. Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy w pokoju 13 lub na stronie www.bestwina.pl - "Druki w formie elektronicznej".

Obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew dotyczy drzew, których obwody pni na wysokości 5cm przekraczają:
- 80 cm w przypadku topól, wierzb, klonów jesionolistnych i klonów srebrzystych
- 65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych i platanów klonolistnych,
- 50 cm w przypadku pozostałych drzew.

Organ przyjmujący zgłoszenie będzie zobligowany do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia. Jeżeli w terminie 14 dni od daty oględzin organ nie wyrazi sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia drzew, będzie można je usunąć. Za usunięcie drzewa bez uprzedniego zgłoszenia właścicielowi nieruchomości grozi kara pieniężna.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

Wszystkie inne podmioty, a także osoby fizyczne usuwające  drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, zobowiązane są  wystąpić do wójta gminy o wydanie zezwolenia.


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl