Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

ABC profilaktyki - część 1
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-05-16

ABC profilaktyki - część 1

BIURO  PROFILAKTYKI   I   PRZECIWDZIAŁANIA   UZALEŻNIENIOM - Czym jest?

Biuro profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, natomiast organizacyjnie podlega Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bestwinie. Od następnego artykułu przedstawimy, czym zajmuje się nasze biuro i rozpoczniemy cykl tekstów na temat uzależnień i związanej z nimi profilaktyki.  Napiszemy o Stowarzyszeniach Trzeźwościowych i funkcjonujących na terenie gminy klubach Anonimowych Alkoholików (Kluby AA). Osoby uzależnione opowiedzą o swojej drodze do trzeźwości. Zastanowimy się również, kiedy picie napojów alkoholowych przestaje być bezpieczne, czy toast "na zdrowie" to fakt, czy mit? Znajdzie się informacja, w jaki sposób pomóc osobie nadmiernie pijącej, używającej narkotyki oraz osobie stosującej przemoc wobec najbliższych.

Poinformujemy o uzależnieniach dzisiejszych czasów, zadając sobie pytanie: uzależnienia - czy to tylko alkohol? Przybliżymy zasady funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Bestwina, regulacje prawne, cele, zadania itp. W naszym cyklu znajdzie się wiedza na temat przemocy, przedstawimy formy przemocy, cykle towarzyszące przemocy oraz pokażemy, czym różni się przemoc od konfliktu, kiedy przekracza się granicę pomiędzy konfliktem, a przemocą?

Drodzy Czytelnicy!
Będziemy wdzięczni za uwagi lub przemyślenia, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Biurem Profilaktyki, telefonicznie na nr 668193540 lub na pocztę profilaktyka@bestwina.pl

Biuro Profilaktyki
GOPS Bestwina


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl