Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

KOMUNIKAT
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-05-12

K O M U N I K A T

W dniu 7 kwietnia 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw tzw. uchwałę antysmogową. Uchwała dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe na terenie całego województwa śląskiego od 1 września 2017 r.

Uchwała wprowadza m. in. całkowity zakaz spalania mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem; węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;  paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 % a także biomasy stałej (np. drewna), której wilgotność przekracza 20 %.

Ponadto uchwała wskazuje rodzaje nowych urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania oraz określa czas, do którego mogą być eksploatowane istniejące urządzenia.

Tekst uchwały oraz opracowanie pn. "Uchwała antysmogowa - co należy wiedzieć"  dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego slaskie.pl.

Poniżej znajdują się bezpośrednie linki do stron:

http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/04/10/1491823372.pdf

http://www.slaskie.pl/zdjecia/2017/04/27/1493299585.pdf


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl