Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

105 lat OSP Bestwinka
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-05-04

Biało - czerwona strzała z Bestwinki
Jubileusz 105 - lecia OSP i poświęcenie nowego samochodu

Od drewnianej remizy i konnej sikawki po nowoczesne wozy na miarę XXI wieku - jeśli w jednym zdaniu dałoby się streścić bogatą historię OSP w Bestwince, to chyba właśnie w tym. Zapał współczesnych druhów ani trochę nie ustępuje entuzjazmowi Walentego Ozgi i Franciszka Wawerczyka, inicjatorów powstania straży przed 105 laty. Zmieniają się czasy i sprzęt lecz duch służby jest taki sam, przecież po każdym kryzysie spowodowanym wojną czy klęskami żywiołowymi OSP Bestwinka odbudowywała się na nowo.
 "Każdy mężczyzna tęskni za bitwą, którą mógłby stoczyć, przygodą, którą mógłby przeżyć i pięknem, które mógłby ochronić" - Podczas Mszy św. w kościele św. Sebastiana powiatowy kapelan OSP ks. Aleksander Smarduch sparafrazował cytat z książki Johna Eldridge’a "Dzikie serce". Służba strażaka odpowiada na wszystkie te potrzeby! Nie należy zapominać o druhnach - ich serca na równi z męskimi podążają za przykładem św. Floriana. Gdy w dniu 2 maja pochód wyruszał spod strażnicy do kościoła, mieszkańcy nie mieli wątpliwości, że są to bohaterowie ich codzienności, czuwający gdy reszta śpi. Wspomniany ks. Smarduch i ks. proboszcz Józef Baran modlili się o błogosławieństwo dla żyjących i o wieczny spoczynek dla zmarłych druhów.

     

Po zakończonej liturgii komendant gminny Grzegorz Owczarz i Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie poprowadzili orszak pocztów sztandarowych oraz resztę uczestników uroczystości z powrotem do Domu Strażaka. Na placu apelowym miała miejsce główna część obchodów jubileuszowych. Z zaproszenia skorzystali senator RP Andrzej Kamiński, honorowy członek Zarządu Głównego ZOSP RP Józef Kłoda, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Mirosław Szemla, naczelnik powiatowego Wydziału Zarządzania Kryzysowego st. bryg. Aleksander Radkowski, zastępca komendanta miejskiego PSP w Bielsku - Białej st. bryg. Krzysztof Grygiel, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Stanisław Nycz, wiceprezes Herbert Szeliga i członek Zarządu Grzegorz Gawęda, wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik wraz z radnymi, radni Rady Powiatu Bielskiego, sołtys Teresa Paruch - Ryś z Radą Sołecką, dyrektor GOK Grzegorz  Boboń, prezesi i przedstawiciele kół, stowarzyszeń, organizacji społecznych, sportowców i przedsiębiorców a nade wszystko dzielni strażacy, również z MDP. Oprócz jednostek z gminy Bestwina przyjechały delegacje z Chełmka, Dankowic i Starej Wsi.
 Samochód przekazywany do podziału bojowego jest lekkim wozem o przeznaczeniu ratowniczo - rozpoznawczym, tak potrzebnym w razie wypadków komunikacyjnych lub innego typu zagrożeń miejscowych. Fiat Ducato sfinansowany został dzięki przychylności Rady i Wójta Gminy Bestwina (55 tys. zł.), z tzw. gotowości bojowej (30 tys.) oraz z wkładu własnego jednostki, dobrowolnych ofiar sponsorów i indywidualnych mieszkańców sołectwa Bestwinka. W tym miejscu  wypada podziękować za niezwykłą hojność - wpłata jest w pewnym sensie również inwestycją gdyż samochód może przyczynić się do uratowania życia i mienia każdego z nas. Fiat został poświęcony przez obu księży, z kolei kluczyki z rąk wójta Artura Beniowskiego odebrał naczelnik Krzysztof Zelek.

Roli prowadzącej uroczystość podjęła się wiceprezes OSP Bestwinka Magdalena Sobańska. Jako że jubileusz połączono z akademią gminną, w programie znalazły się wszystkie regulaminowe elementy takie jak przegląd pododdziałów, hymn, państwowy, podniesienie flagi. Ponadto obszerny   referat poświęcony przeszłości i współczesności jednostki został odczytamy przez druha prezesa Grzegorza Gawędę. Prelegent zaznaczył m,in., iż strażacy z Bestwinki gasili pamiętne pożary w rafinerii nafty w Czechowicach - Dziedzicach (poległ dh Roman Kozik) oraz w lasach Kuźni Raciborskiej. Zmagali się ze skutkami "Powodzi Tysiąclecia" i późniejszych podtopień. Z czasów najnowszych doskonale pamiętamy jubileusz stulecia w 2012 kiedy to przekazano średni samochód Mercedes - Benz. Wszystkie warte zapamiętania chwile, te doniosłe i te tragiczne, opisuje wytrwale w wielokrotnie nagradzanej kronice prezes honorowy, dh Józef Distel.
 Akademia strażacka bez odznaczeń nie byłaby akademią, stąd zanim rozpoczęły się przemówienia zaproszonych gości, udekorowano zasłużone osoby medalami i orderami. Oto ich lista:
 Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza nadany uchwałą Zarządu Głównego ZOSP RP: Tadeusz Maga.
 Złoty medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" nadany uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach: Mariusz Puchała, Sebastian Sacher. Medal srebrny: Jarosław Bieroński, Sławomir Bieroński, Wojciech Furtek, Michał Kóska, Krzysztof Pucka, Andrzej Wójcicki. Medal brązowy: Rafał Kozieł, Wojciech Kubies, Łukasz Pasierbek, Anna Radwańska, Przemysław Szczepaniak, Radosław Walecki, Dawid Żabka.
 Medal "Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego": Bronisław Jonkisz, Stanisław Olejak. Paweł Ryś.
 Odznaka "Wzorowy Strażak" nadana uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RO w Bielsku - Białej: Patryk Ciućka, Damian Duda, Grzegorz Gajda, Marcin Kozub, Mateusz Kuś, Wojciech Lindert, Leszek Nycz, Marek Pustelnik, Remigiusz Żurowski.
 Odznaczenia dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej odebrało również wielu najmłodszych strażaków - jest to ich pierwsza odznaka, zarazem zachęta do pozostania w szeregach   rycerzy św. Floriana na resztę życia.
 
 Ostatnim akcentem tego wielkiego dla Bestwinki dnia stały się przemówienia i wręczenie  listów gratulacyjnych czy też tablic pamiątkowych. Gdy ostatni gość zszedł z mównicy, zawyły syreny i ulicami gminy przejechała na sygnale kolumna wozów bojowych. Na czele z tytułową, nową "biało - czerwoną strzałą".

Więcej zdjęć: Galeria


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl