Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

II Olimpiada Przedszkolaków Gminy Bestwina
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-05-02

Pierwszy krok na stadiony świata
II Olimpiada Przedszkolaków Gminy Bestwina

Do igrzysk w Tokio pozostały jeszcze trzy lata - ale dla dziecka to cała wieczność, przedszkolaki nie mogą czekać! Cóż zrobić? Po prostu wziąć udział we własnej olimpiadzie zorganizowanej przez dorosłych tylko dla dzieci. Z prawdziwą paradą zawodników, pucharami, medalami, publicznością. Olimpiada Przedszkolaków zachowała ducha ojców olimpizmu, zasadę "liczy się udział". U najmłodszych nie ma jeszcze zawiści i wyrachowania, cieszy ich już symboliczny, niedrogi medal i trochę słodyczy.
 Organizatorem Olimpiady w dniu 29 kwietnia był Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kaniowie. Wspólnie z Radą Rodziców, nauczycielami wychowania fizycznego, przy wsparciu Wójta Gminy Bestwina Artura Beniowskiego, Urzędu Gminy, radnych i sponsorów udało się w hali sportowej przygotować zawody na miarę dziecięcych marzeń. Splendoru naszym igrzyskom dodał krótki koncert Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie.

     

Udział wzięły cztery dziesięcioosobowe drużyny (pięciu chłopców i pięć dziewczynek) z Bestwiny (zieloni), Bestwinki (żółci), Janowic (niebiescy) i Kaniowa (czerwoni). W roli trenerów wystąpili nauczyciele z macierzystych zespołów szkolno - przedszkolnych, zaś jako konferansjerzy doskonale radzili sobie wuefiści Arkadiusz Czaja i Tadeusz Szkuta. Z pomocą uczniów klas szóstych przeprowadzili osiem konkurencji sprawnościowych z użyciem piłki, woreczków, materacy, pałeczek sztafetowych. Z trybun niósł się doping rodziców i nie tylko: przybyli radni gminy Bestwina, dało się zauważyć również sołtysa Marka Pękalę, kierownika Referatu Sportu i Promocji Łukasza Wojsława a także innych, bardzo licznych fanów zdrowego stylu życia.
 Po podliczeniu punktów okazało się, że pierwsze miejsce przypadło sołectwu Janowice i to właśnie ta drużyna odebrała z rąk wójta Artura Beniowskiego przechodni puchar. Pozostali wcale nie byli gorsi, formalnie na drugim miejscu uplasował się Kaniów, na trzecim Bestwina, na czwartym Bestwinka lecz to i tak nie zmienia faktu, że najważniejszą nagrodą stała się spora dawka ruchu i emocje nie mniejsze niż na zawodach klasy światowej.

     

Dyrektor Krystyna Bryksa podziękowała organizatorom i uczestnikom zmagań, przypomniała ponadto, że inicjatorem pierwszej edycji Olimpiady był Jerzy Zużałek. Słowa wdzięczności padły w kierunku wójta, Referatu SiP, Rady Rodziców oraz radnych gminnych, szczególnie fundatorów słodkiego poczęstunku - panów Grzegorza Kołodziejczyka i Łukasza Furczyka. Trudno wymieniać wszystkich z osobna, gdyż każdy obecny tego dnia w kaniowskiej hali podarował ambitnym przedszkolakom sporo radości.

Więcej zdjęć: Galeria


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl