Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Nagroda dla Banku Spółdzielczego
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-04-05

Bank Spółdzielczy uhonorowany na gali "Czechosławów"

Jest instytucją na trwałe związaną z naszą gminą, włącza się w sponsorowanie różnorakich inicjatyw takich jak Gra Wiejska lub imprezy plenerowe - a 1 kwietnia otrzymał Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji. Bank Spółdzielczy Czechowice - Dziedzice Bestwina kierowany przez Agatę Dąbrowską został wyróżniony na gali "Czechosławów" w Czechowicach - Dziedzicach, uroczystości promującej aktywnych przedsiębiorców.
 Gala odbywała się w Dworku Eureka. Udział, oprócz burmistrza Mariana Błachuta i samorządowców czechowickich między innymi wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Pierwszy Zastępca Wojewody Śląskiego Jan Chrząszcz, Senator RP Andrzej Kamiński, Posłanki Na Sejm RP - Małgorzata Pępek i Mirosława Nykiel, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusz Donocik, Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej prof. dr hab. Jarosław Janicki, Prezydent Bielska-Białej, Przewodniczący Śląskiego Zarządu Związku Gmin i Powiatów Jacek Krywult oraz Starosta Bielski Andrzej Płonka.

Fot. UM Czechowice - Dziedzice


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl