Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

INFORMACJA
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-04-04

Uwaga rolnicy

W związku z rozpoczęciem sezonu upraw polowych przypominamy wszystkim rolnikom o konieczności bezpiecznego dla pszczół wykonywania zabiegów ochrony roślin. Poniżej zamieszczamy kilka najprostszych zasad, których przestrzeganie zapobiegnie zatruciom pszczół:

  • nie należy stosować środków toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin,
  • unikać opryskiwania plantacji, na których występują kwitnące chwasty - chwasty należy zniszczyć przed okresem ich kwitnienia,
  • nie stosować środków szkodliwych dla pszczół w przypadku, gdy w sąsiedztwie terenów oprysków kwitną akurat rośliny zapylane przez pszczoły,
  • dobierać preparaty małotoksyczne dla pszczół,
  • przestrzegać okresów prewencji dla pszczół,
  • przeciwdziałać znoszeniu cieczy opryskowej podczas zabiegu (zabiegi można wykonywać wyłącznie przy bezwietrznej pogodzie lub słabym wietrze nie przekraczającym 3 m/s),
  • wykonywać zabiegi w odległości nie mniejszej niż 20 m od pasieki a gdy chcemy stosować środki owadobójcze w pobliżu pasieki  należy usunąć lub zabezpieczyć ule przed wychodzeniem pszczół,
  • wykonywać zabiegi późnym wieczorem lub nocą, po zakończonych lotach owadów.

Nieprawidłowe wykonywanie zabiegów, skutkujące zatruciem pszczół jest naruszeniem prawa i może narazić sprawcę na odpowiedzialność karną i finansową. Organem upoważnionym do kontroli prawidłowości wykonywania zabiegów na naszym terenie jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Bielsku-Białej.

Pamiętajmy, że pszczoła jako organizm zapylający rośliny kwiatowe pełni bardzo ważną rolę w przyrodzie i jest niezbędna dla przetrwania wielu gatunków roślin a jej działalność przynosi wymierne zyski ekonomiczne nie tylko pszczelarzom ale także rolnikom, sadownikom i ogrodnikom. Bez pszczół produkcja żywności uległaby gwałtownemu załamaniu, a ludzkość czekałaby klęska głodu na niewyobrażalną skalę. Jak powiedział Albert Einstein: "Kiedy wyginie pszczoła rodzajowi ludzkiemu pozostaną już tylko 4 lata".


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl