Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Turniej Wiedzy Pożarniczej
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-03-20

Wiedzą, jak zapobiegać pożarom

Wśród naszej młodzieży wzrasta znajomość wiadomości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Najlepszym dowodem na potwierdzenie tego faktu był gminny etap Turnieju Wiedzy Pożarniczej, jaki odbywał się 18 marca w Domu Strażaka OSP Bestwina. Wzięli w nim udział laureaci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszej gminy. Konkurs, pomimo dużej skali trudności był bardzo wyrównany, o czym świadczy dogrywka o pierwsze miejsce na szczeblu szkół podstawowych.
 W przerwie był podany skromny poczęstunek, a dla laureatów przygotowano atrakcyjne nagrody sportowe, ufundowane przez Urząd Gminy w Bestwinie: (1 miejsce - zegarek sportowy, 2 miejsce - śpiwór, 3 miejsce - latarka czołowa do biegania).

     

Wyniki konkursu:

Szkoły Podstawowe -
1 miejsce - Oliwia Świgoń - Szkoła Podstawowa w Kaniowie
2 miejsce - Rafał Beniowski - Szkoła Podstawowa w Kaniowie
3 miejsce - Hanna Sojka - Szkoła Podstawowa w Kaniowie

Gimnazjum
1 - miejsce - Julia Sołtysik - Gimnazjum w Bestwinie
2 - miejsce - Bartłomiej Mynarski - Gimnazjum w Bestwinie
3 - miejsce - Izabela Celmer - Gimnazjum w Bestwince

     

     

     

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych do konkursu na szczeblu powiatowym zakwalifikował się Kacper Głąb z Kaniowa.

Informację i zdjęcia przekazał prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Herbert Szeliga


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl