Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dzień Kobiet w Klubie Seniora
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-03-09

Kwiaty i życzenia w Klubie Seniora

Klub Seniora w Bestwinie, realizując jeden z punktów przyjętego na zebraniu walnym planu pracy, zorganizował ósmego marca w Domu Sportowca uroczyste przyjęcie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Obecny na zebraniu wójt Artur Beniowski składając życzenia powiedział: "Spotykamy się w miłym towarzystwie aby wyrazić uznanie dla wszystkich kobiet za ich obecność w naszych rodzinach. Święto ma już stuletnią tradycję - nie chcemy go zatem wiązać z jakąkolwiek ideologią, po prostu wpisało się w kalendarz należąc do najbardziej lubianych." Wójt wręczył na ręce prezesa Klubu Seniora Jana Rybskiego symboliczny podarunek dla Pań, za jego przykładem poszli również przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Grzegorz Boboń. Przewidziano także okolicznościowy poczęstunek.

     

     

     


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl