Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Walne zebranie Stowarzyszenia "Z Sercem na Dłoni"
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-03-06

"Siła tkwi w drużynie" - Zebranie sprawozdawcze w Stowarzyszeniu "Z Sercem na Dłoni"

"Ubiegły rok był dla naszego Stowarzyszenia niezwykle ważny: status organizacji pożytku publicznego pozwolił nam o ubieganie się o 1% z rozliczeń podatkowych" - mówiła Iwona Sojka, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom "Z Sercem na Dłoni". 21 - osobowa grupa wolontariuszy nieustannie się powiększa, zaś dobry odbiór społeczny proponowanych inicjatyw świadczy o tym, że organizacja jest w gminie potrzebna.
 3 marca w świetlicy wiejskiej w Domu Strażaka w Kaniowie członkowie Stowarzyszenia na zebraniu walnym podsumowali to wszystko, co w roku 2016 udało się zrealizować na polu aktywności charytatywnej. Jest to bardzo szerokie spektrum, obejmuje działania kulturalne, edukacyjne, profilaktyczne oraz te ściśle związane z pomocą potrzebującym. Nic dobrego jednak nie powstałoby bez pomocy życzliwych osób prywatnych, firm i instytucji - mowa szczególnie o Urzędzie Gminy, parafiach, szkołach, zespole regionalnym "Bestwina", CKSiR (GOK-u), Gminnej Bibliotece Publicznej, Ochotniczej Straży Pożarnej.

     

Co zapadło w pamięć najmocniej? Nie było chyba mieszkańca który nie uśmiechnąłby się podczas oglądania przedstawienia "W poszukiwaniu Kopciuszka" odegranego we wszystkich sołectwach. Dochód przeznaczono oczywiście na cele dobroczynne, pomoc dzieciom i Stowarzyszeniu "Razem". Postacie z bajek zawitały także na majowy "Dzień Radości" na terenach rekreacyjnych w Kaniowie. To flagowa impreza Stowarzyszenia na której dzieci wspólnie z całymi rodzinami biorą udział w zabawnych konkurencjach a przy okazji wspólnie spędzają czas wolny na świeżym powietrzu. Podobnym "strzałem w dziesiątkę" okazał się jesienny, integracyjny wyjazd na Kozią Górę. Członkowie "Z Sercem na Dłoni" byli widoczni na gminnych imprezach plenerowych - Święcie Karpia Polskiego, Rewii Orkiestr Dętych, Święcie Gminy Bestwina. Włączyli się w Gminną Świąteczna Zbiórkę Żywności.
 Do przydatnych umiejętności należy opanowanie języka migowego. Kurs przeprowadzony został przez Iwonę Sojkę oraz Patrycję Wojtuszek.  Egzaminatorem był Marcin Pilecki z Polskiego Związku Głuchych - sprawdzian przeszło pomyślnie dziesięć osób. Otrzymały one stosowne certyfikaty i teraz mogą swobodnie porozumiewać się z niesłyszącymi przyjaciółmi.
17 czerwca kilkoro wolontariuszy wzięło udział w Festynie Rodzinnym w Przedszkolu Nr 23 w Bielsku-Białej. Pomogli w ten sposób w zbiórce funduszy na leczenie mieszkanki Kaniowa - Amelki Krzak. Przekazali także rodzicom Amelki pampersy oraz  bezglutenowe produkty żywnościowe.
 W programie działalności poświęcono sporo miejsca zimowemu i letniemu wypoczynkowi dzieci i młodzieży. Podczas ferii zorganizowano wyjazdy na warsztaty archeologiczne w Muzeum Zamkowym w Bielsku - Białej i warsztaty w Domu Tkacza, wizytę w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, zabawy i projekcje filmów w strażnicy, wyjazd do JumpCity w Katowicach. Z kolei w sierpniu głodni wrażeń odkrywcy zwiedzali Młodzieżową Stację Kosmiczną YSS w Sopotni Wielkiej jak również park rozrywki w Ogrodzieńcu.
 Wybór "Superucznia" szkoły w Kaniowie wpisał się już na trwałe w historię placówki. Dokonanie wyboru jest trudne gdyż zwycięzca może być tylko jeden a kandydatów godnych zaszczytnego tytułu nauczyciele wskazują kilkoro! Stąd każdemu posiedzeniu Jury towarzyszą burzliwe dyskusje. W roku 2016 nagrodę pieniężną otrzymała z rąk prezes Iwony Sojki absolwentka ZSP Olimpia Hankus.

Plan na rok 2017 jest dość podobny, niemniej znalazło się miejsce na nowości. Mowa zwłaszcza o połączeniu "Dnia Radości" z "Rolkowiskiem", organizacji zajęć rekreacyjnych typu "Zumba", spotkań z psychologiem, kursu wychowawców kolonijnych, cyklicznych wyjazdów dla rodzin.  Mile widziani są nowi wolontariusze, pełni zapału i dobrej woli, pasjonaci pomagania. 
"Nasze przedsięwzięcia nie byłyby możliwe do zrealizowania gdyby nie ofiarność wielu osób, które przekazały nam w roku sprawozdawczym środki finansowe na działalność statutową. Zeszłorocznych 12 miesięcy działalności pokazało, że tego rodzaju wolontariat jest bardzo potrzebny i trafia do coraz większej grupy osób! Dziękujemy!" - podsumowała Iwona Sojka.

Serdecznie zapraszamy na stronę internetową Stowarzyszenia a także na profil na facebooku. Wolontariusze apelują: Bądźcie z nami!


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl