Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2017/2018
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Protokół z konsultacji społecznych
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-03-03

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu
Programu Ograniczenia Emisji
w Gminie Bestwina na lata 2017-2020

Konsultacje społeczne projektu
Programu Ograniczenia Emisji
w Gminie Bestwina na lata 2017-2020

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2017 Wójta Gminy Bestwina z dnia 14.02.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020, w terminie od dnia 14.02.2017 r. do dnia 28.02.2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne przedmiotowego dokumentu.

Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie opinii i wniosków na "Formularzu zgłaszania opinii do projektu Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020". Formularz może być wysłany pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina (decyduje data stempla pocztowego); składany w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Bestwina - pokój nr 2, Referacie Służb Technicznych i Obsługi Techniczno-gospodarczej - pokój nr 7, lub w wersji elektronicznej przesłanej na adres poczty elektronicznej fundusze@bestwina.pl.

Poniżej można pobrać projekt Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 oraz Formularz uwag w wersji elektronicznej (pdf/doc). Formularz uwag jak i projekt dokumentu do wglądu dostępny jest również w Referacie Służb Technicznych i Obsługi Techniczno-gospodarczej Urzędu Gminy Bestwina, pokój nr 7.

   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl