Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Reforma edukacji w gminie Bestwina
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-02-17

Szkolne znaki zapytania
Reforma edukacji w gminie Bestwina

Zapowiadana przez obecną ekipę rządzącą reforma systemu oświatowego przybiera na naszych oczach realnych kształtów. Wygaszane są gimnazja, wracają ośmioletnie szkoły podstawowe, wydłuża się nauka w szkolnictwie średnim. MEN zapowiada nowe podstawy programowe. Nowe ustawodawstwo w tej materii pociąga za sobą konieczność poczynienia odpowiednich kroków na poziomie powiatów i gmin. Wdrożenie reformy - szczególnie w tak szybkim tempie - rodzi jednak wiele niejasności, toteż w porozumieniu z wójtem gminy Bestwina Arturem Beniowskim redakcja "Magazynu Gminnego" pragnie przybliżyć mieszkańcom kroki podjęte przez organy odpowiedzialne za oświatę na naszym terenie.
 
Na nadzwyczajnej, XXIV sesji w dniu 16 lutego Rada Gminy Bestwina podjęła Uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała ta określa zarówno plan sieci szkół jak i granice ich obwodów. Obejmuje powstające "ośmiolatki" oraz gimnazja mające działać jeszcze do 2019 r. Następnym krokiem jest przedłożenie tegoż aktu prawnego kuratorowi oświaty, który w terminie 21 dni wydaje opinię wiążącą dla jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała będzie również kierowana do zaopiniowania przez organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.

W uzasadnieniu uchwały stwierdzono m.in.:

1. Szkoły podstawowe w Bestwinie, Bestwince, Janowicach i w Kaniowie stają się z dniem 1 września 2019 r. ośmioletnimi szkołami podstawowymi.
2. W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 w gimnazjach w Bestwince i Bestwinie prowadzone będą dotychczasowe klasy gimnazjalne aż do czasu ich likwidacji zgodnie z przepisami ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe.

Znamy zatem założenia ogólne ale w jakim stopniu gmina Bestwina jest przygotowana do reformy? Poproszony o komentarz wójt Artur Beniowski stwierdził: Zostaliśmy postawieni przed koniecznością bardzo szybkiego zareagowania na nadchodzące zmiany. Samorządowcy wyrażali nadzieję, że reforma będzie bardziej rozciągnięta w czasie, jednakowoż musimy działać w takich, a nie innych okolicznościach. Ustawodawca narzucił nam pewne terminy i rygory - radni musieli do 17 lutego podjąć uchwałę w sprawie projektu. Edukacja będzie realizowana w czterech placówkach - po jednej w każdym sołectwie.
Osobiście nie widzę większych zagrożeń w powrocie do rozwiązań sprzed ery gimnazjów, na pewno będzie to korzystne dla licealistów zyskujących więcej czasu na przygotowanie do matury.

Obawy wójta wiążą się głównie z niewielkimi gabarytowo szkołami w Kaniowie i w Janowicach. Sprawy nie ułatwia konieczność dzielenia klas na grupy w trakcie prowadzenia niektórych zajęć. Proponowanym rozwiązaniem będzie system zmianowy - W Bestwinie i w Bestwince problem ciasnoty nie powinien wystąpić, ale niestety nie ma możliwości finansowych, by w Kaniowie i w Janowicach dobudować więcej sal lekcyjnych.
Pod uwagę w trakcie prac nad uchwałą brane były ewentualne zmiany w granicach obwodów szkolnych. Nie zdecydowano się jednak na tego typu kroki. Wójt uważa, że byłoby to działanie szkodliwe społecznie. Nie nastąpią ponadto zmiany kadrowe, na spotkaniach z paniami dyrektor wójt otrzymał informację o braku planowanych zwolnień.

Nie są znane jeszcze koszty reformy. Dlaczego? - Szkoły spoza gminy będą robiły nabory w okolicach kwietnia. Wtedy będziemy wiedzieli dokładnie jak duże będą klasy i jakie potrzeby lokalowe, koszty dostosowania gabinetów, sal lekcyjnych. Uczestniczyłem na spotkaniu z minister Anną Zalewską - obiecała, że pieniądze na te zadania się pojawią. Póki co, na stronach MEN nie ma jeszcze wniosków czy możliwości aplikowania. - wyjaśnia Artur Beniowski.

Innym "znakiem zapytania" będą przedszkola. Być może obowiązkowe będzie nawet przyjmowanie trzylatków a jeśli do tego dojdzie - gmina Bestwina będzie musiała do tego się zastosować przesuwając środki budżetowe z innych zadań.

Podczas sesji, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik poruszył kwestię patronów szkół. Jak wiadomo, gimnazjum w Bestwinie nosi imię św. Jana Pawła II a szkoła podstawowa - św. Jana Kantego. Jakiego patrona wybierze szkoła ośmioklasowa? Ten problem pozostaje otwarty i będzie dyskutowany.


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl