Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Walne zebranie OSP Janowice
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-02-13

OSP Janowice: Historyczny awans Herberta Szeligi

"Bogu na chwałę i ludziom na ratunek" działają janowiccy strażacy od 1908 roku. Jedno z największych wyróżnień spotkało ich jednak dopiero niedawno. Na zebraniu wyborczym Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku - Białej zaszczytną funkcję Wiceprezesa Zarządu powierzono druhowi Herbertowi Szelidze. Tenże członek OSP Janowice jest także prezesem Zarządu Gminnego ZOSP RP w Bestwinie zatem pełni podwójnie odpowiedzialne zadanie. Udanej współpracy życzył mu na walnym zebraniu w Janowicach w dniu 12 lutego prezes Zarządu Powiatowego Stanisław Nycz z OSP Stara Wieś.

Zebranie sprawozdawcze otworzył prezes jednostki, dh Zygmunt Łukoś. Przedstawił sprawozdanie bogate w dane liczbowe i faktograficzne. OSP Janowice liczy 38 członków czynnych, 9 honorowych a także 98 wspierających co w gminie Bestwina jest swoistym fenomenem. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza to 12 młodych strażaków, którymi opiekują się druhowie Andrzej Wójcicki i Sebastian Sacher. MDP jest przyszłością Straży a janowiccy młodzieżowcy nie pozostają w tyle - wyjeżdżają na wycieczki czy biorą udział w turniejach - dh Damian Kopaczka zajął pierwsze miejsce w zawodach powiatowych w tenisie stołowym.

     

W roku 2016 OSP Janowice wyjeżdżała do akcji ratowniczo - gaśniczych 11 razy, w tym 7 do pożarów i 4 do zagrożeń miejscowych.  W ogóle 86 wyjazdów jednostek z gminy Bestwina świadczy o tym że jest u nas w  porównaniu do innych gmin w powiecie bardzo bezpiecznie - potwierdził to mł. bryg. Radosław Radkowski reprezentujący PSP Bielsko - Biała. Wójt Artur Beniowski dodał, iż strażacy z Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa nie pobierają ekwiwalentu za wyjazdy do akcji. Generuje to małą ilość alarmów fałszywych.

Janowicka stadnina koni była w czerwcu areną ćwiczeń gminnych. Druhowie zabezpieczali Rodzinny Rajd Rowerowy, Dożynki Gminne, uczestniczyli w świętach państwowych i kościelnych, w zawodach sportowych, współpracowali z Urzędem Gminy dofinansowującym różne przedsięwzięcia, z parafią, szkołą,  Klubem Seniora, Kołem Gospodyń Wiejskich (wspólna wycieczka do Opola). Społecznie przepracowali ponad 2000 godzin. Wyremontowano samochód gaśniczy "Star", zamontowano wyłącznik prądu do wozu lekkiego, wyremontowane zostało pomieszczenie pod punkt alarmowy, wiele czasu poświecono drobniejszym naprawom i remontom. W planach jest m.in. zakup aparatów powietrznych, remont kotłowni i wejścia do niej. Należy dodać, iż w wyniku kontroli Państwowej Straży Pożarnej, OSP Janowice otrzymała dwukrotnie ocenę bardzo dobrą.

Oprócz osób wyżej wymienionych, głos na zebraniu zabrali ks. proboszcz Józef Walusiak, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik, dyrektor ZSP Urszula Kal, przewodnicząca KGW Krystyna Norymberczyk, komendant gminny OSP Grzegorz Owczarz. Z polotem i pasją historię OSP Janowice od czasów najdawniejszych przedstawił członek wspierający - Eugeniusz Niemczyk. Obecni byli ponadto sołtys Janowic - wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Nycz, radny powiatowy Jan Stanclik, radni gminy Bestwina, członkowie różnych kół i stowarzyszeń. Roli prowadzącego podjął się pan Jacek Sawkiewicz.

Odznaczenia stażowe za wysługę lat wręczali druhowie Herbert Szeliga i Krzysztof Wróbel (naczelnik OSP Janowice). Oto lista wyróżnionych: 75 lat - Stanisław Chmielniak; 35 lat - Zbigniew Wełniak; 20 lat - Marian Drozd, Stanisław Nycz; 15 lat - Sebastian Sacher, Piotr Grzybowski. Przy okazji wręczania odznak dh Szeliga powiedział: "Dh Stanisław Chmielniak jest w Straży tak długo, że zabrakło już przewidzianych ustawodawstwem odznak - planujemy wobec tego wręczyć mu w maju jakąś inną formę podziękowania za prawie cale życie spędzone w szeregach OSP". Poza tym dh Piotr Grzybowski odebrał certyfikat za służbę podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Więcej zdjęć : Galeria


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl