Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Walne zebranie OSP Bestwinka
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-02-13

OSP Bestwinka: Samochód na 105-tkę!

Pod nieobecność przebywającego w szpitalu druha prezesa Grzegorza Gawędy, walne zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwince w dniu 11 lutego  otworzyła wiceprezes Magdalena Sobańska. W sprawnym przeprowadzeniu spotkania pomagał prezes honorowy, Józef Distel. Umundurowani  i będący "po cywilnemu" uczestnicy z uwagą słuchali podsumowań i dziękowali za udany rok.

Jednostka liczy 79 członków czynnych (17 kobiet), 23 wspierających, 3 honorowych. Aż 25 adeptów ma Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Jej opiekun, dh Michał Kóska powiedział: "Będziemy dążyć do tego, by dzieci i młodzieży było u nas jak najwięcej, może nawet podwoimy stan liczebny i wygramy zawody sportowo - pożarnicze! Przykład dali triumfatorzy turnieju piłkarskiego czy też druhna Anna Urbanke zwyciężając w powiatowych rozgrywkach tenisa stołowego dla MDP w Wilkowicach".

     

Do akcji wyjeżdżano dwanaście razy w ciągu roku, zaś społecznie przepracowano 2450 godzin. Wliczają się w to takie działania jak wykonanie nowej bramy wjazdowej, wycinka drzew przy remizie, remont kuchni i zmywalni, malowanie dachu, malowanie elewacji strażnicy, naprawa masztów, sadzenie drzewek itd. Strażacy z Bestwinki brali udział w ćwiczeniach gminnych oraz manewrach w Dankowicach. Zaznaczyli obecność podczas świąt państwowych, kościelnych, imprez plenerowych.  Pokaz ratownictwa i gaszenia ognia dali w trakcie pikniku rodzinnego. Przeprowadzone kontrole gotowości bojowej zakończyły się z wynikiem bardzo dobrym.
 105 - lecie obchodów OSP Bestwinka w dniu drugiego maja 2017 roku będzie połączone z poświęceniem nowego, lekkiego samochodu bojowego - Fiata Ducato. Gmina Bestwina, dzięki przychylności wójta i Rady Gminy dofinansowała inwestycję dotacją celową w kwocie 85 tys. zł. (55 tys. zł. na zadanie i 30 tys. z tzw. gotowości bojowej). 30 tys. zł . wyłożyła OSP Bestwinka ze środków zebranych na lokacie.  Sołtys Bestwinki a zarazem sekretarz jednostki, Teresa Paruch - Ryś poinformowała także o mających się odbyć w sołectwie uroczystościach trzeciomajowych i dożynkowych.

Gratulacje dla starszych i młodszych jak również życzenia zdrowia dla prezesa padły ze strony prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bielsku - Białej Stanisława Nycza; wiceprezesa tegoż Zarządu i prezesa Zarządu Gminnego Herberta Szeligi, przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Stanclika, komendanta gminnego Grzegorza Owczarza. Reprezentowany był Klub Sportowy "Bestwinka", Koło Gospodyń Wiejskich i wszystkie zaprzyjaźnione organizacje. Przy stole prezydialnym zasiadł proboszcz parafii św. Sebastiana, ks. Józef Baran. Wójt Artur Beniowski zwrócił ponadto uwagę na fakt, że wśród członków OSP Bestwinka jest druh Marcin Kraus, podwójny Mistrz Polski w ratownictwie wodnym i powodziowym. Duży sukces zanotował kronikarz - dh Józef Distel. Kronika OSP Bestwinka została nagrodzona na przeglądzie powiatowym.
 Odznaczenia stażowe wręczyli prezes Zarządu Gminnego Herbert Szeliga i naczelnik OSP Bestwinka Krzysztof Zelek. Otrzymali je: 60 lat - Sebastian Wawerczyk; 50 lat - Józef Distel; 35 lat - Eugeniusz Nycz, Janusz Kraus, Czesław Boryczka; 30 lat - Renata Dawidek, Wiesława Ochman - Szeliga; 15 lat - Jacek Zelek; 10 lat - Weronika Kubiczek, Magdalena Sobańska, Łukasz Nycz, Marcin Kraus; 5 lat - Rafał Dawidek, Grzegorz Szafran, Damian Tomanek.
 Uchwałą walnego zebrania godność członka honorowego OSP Bestwinka otrzymał dh Sebastian Wawerczyk, będący już od 60 lat w szeregach jednostki.

Więcej zdjęć : Galeria


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl