Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Nagrody dla twórców i animatorów kultury
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-01-27

Trzej muszkieterowie kultury

Summa cum laude - to znaczy "z najwyższą pochwałą". Sentencję tę umieszczano kiedyś na dyplomach uniwersyteckich wyróżniających się absolwentów wyższych uczelni. Władze powiatu bielskiego, niejako na wzór tej szacownej tradycji, honorują mieszkańców szczególnie zasłużonych dla życia kulturalnego i sportowego. 26 stycznia w siedzibie starostwa miało miejsce spotkanie dla twórców i animatorów kultury. Z rąk starosty Andrzeja Płonki zaszczytne odznaczenia odebrały trzy doskonale wszystkim znane osoby z gminy Bestwina - inicjatorzy przedsięwzięć, bez których trudno byłoby sobie wyobrazić nasze życie (dr F. Maga i ks. C. Dulka z ważnych powodów nie mogli być obecni na gali, otrzymali nagrody w innym terminie).

Nagrody za ochronę materialnego dziedzictwa kulturowego, działalność na rzecz lokalnej społeczności oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego powiatu bielskiego:

  • Doktor Nauk Medycznych Franciszek Maga jest osobą darzoną w gminie Bestwina powszechnym szacunkiem i wielką sympatią - nie tylko znakomitym lekarzem, ale także społecznikiem, który na przestrzeni lat przyczynił się do rozwoju gminy, ocalenia jej dóbr kultury i zachowaniu pamięci o dziejach przodków. Uosabia ideał człowieka renesansu łącząc "szkiełko i oko" naukowca z umiłowaniem wartości niematerialnych. Nigdy nie szczędził swojego czasu na pracę na rzecz Bestwiny. Z ważniejszych dzieł pana doktora wymienić można Ośrodek Zdrowia, Dom Strażaka, przedszkole, pocztę, Dom Sportowca, wodociągi, gazyfikację, reaktywowanie gminy po jej wcieleniu do Czechowic - Dziedzic oraz oddalenie widma rozbudowy rafinerii na terenie Podkępia. Jego zasługi dla kultury to m.in. pomoc w sprowadzeniu z Niemiec dzwonu z 1504 r., odnowienie krzyży przydrożnych w Bestwinie i w Bestwince a także wydanie monumentalnej autobiografii pt. "Bestwina i moja droga". Księga liczy prawie 400 stron i uważana jest za prawdziwe kompendium wiedzy o ziemi rodzinnej Autora.

  • Ks. kan. Cezary Dulka - proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Bestwinie. Ks. Dulka to miłośnik historii, śpiewu kościelnego i muzyki organowej. Dzięki jego zabiegom w kościele parafialnym konserwatorzy odsłonili XVI - wieczne epitafium wojewody Stanisława Myszkowskiego i jego żony Jadwigi z Tęczyńskich. Kapłan przysłużył się także do odrestaurowania tabernakulum i zainstalowania nowych organów.

Nagroda w kategorii folklor i rękodzieło:

  • Sławomir Ślósarczyk - choreograf Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Bestwina". Dzięki niemu został odtworzony męski strój laski i wiele dawnych tradycji, tańców oraz pieśni. Pan Sławomir pasjonuje się historią regionu, jest "skarbnicą wiedzy" na temat zwyczajów czy też instrumentów muzycznych. Prowadzi zajęcia edukacyjne w placówkach kulturalnych i oświatowych.

Gminę Bestwina reprezentował wójt Artur Beniowski, dyrektor GOK Grzegorz Boboń, dyrektor GBP Teresa Lewczak jak również radni powiatowi Bogusław Stolarczyk i Jan Stanclik. Warto wspomnieć, że przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Jan Borowski otrzymał podczas gali medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" zaś Dyplom Honorowy przypadł Towarzystwu Miłośników Jaworza. Piosenki i kolędy wykonywał zespół "Włóczykije" , w rolę konferansjera wcielił się aktor Kuba Abrahamowicz.

Więcej zdjęć : Galeria


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl