Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Dotacje z LGD Ziemia Bielska
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-01-26

W lutym skorzystaj z dotacji LGD Ziemia Bielska

W lutym 2017 r. LGD Ziemia Bielska planuje kolejne nabory wniosków w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020.

Z naborów mogą skorzystać mieszkańcy naszego regionu (Bestwina, Buczkowice, sołectwa Czechowic-Dziedzic - Bronów, Ligota, Zabrzeg; Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice), jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność ale chcą ją rozwijać na naszym terenie.

W nowym naborze ponownie dostępna będzie pula środków na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej (w obszarach turystyki i rekreacji, produktu lokalnego, innowacji czy usług dla społeczności) oraz na zachowanie materialnego lub niematerialnego dziedzictwa lokalnego. Nowością jaka pojawi się w lutym będą nabory wniosków z zakresu wspierania współpracy między przedsiębiorcami z branży turystycznej oraz wzmacniania kapitału społecznego.

Wysokość dotacji to 50 tys. zł dla osób podejmujących działalność gospodarczą (bezzwrotna premia wypłacana w dwóch ratach). Dla wniosków na rozwój firmy czy wzmacnianie kapitału społecznego można otrzymać do 300 tys. zł w formie refundacji poniesionych kosztów (w zależności od reprezentowanego sektora zwrot wyniesie od 63,63 % do 95 % kosztów).

Aby złożyć projekt należy najpierw zapoznać się ze Strategią RLKS i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Można też skorzystać z bezpłatnego doradztwa, szkoleń i warsztatów oferowanych przez LGD.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze LGD Ziemia Bielska. Zapraszamy do kontaktu!
Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała
Tel/fax. 033 8136964, e-mail:projekty@ziemiabielska.pl, www.ziemiabielska.pl.


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl