Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Galeria
Kliknij w zdjęcie aby uzyskać
powiekszenie oraz dodatkowy
opis. By zobaczyć całą galerię
kliknij w przycisk galeria.
Organy samorządowe

Euroregion Beskidy

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

KOMUNIKAT
Publikacja: Tomasz Kiedroń | data umieszczenia: 2017-01-11

 

Komunikat Wójta Gminy Bestwina

Proszę właścicieli nieruchomości zamieszkałych o poprawne segregowanie odpadów komunalnych
Bardzo niska temperatura utrudnia Wykonawcy odbierającemu odpady indywidualną (na nieruchomości) analizę zawartości pojemników na odpady.

Skutkiem tego odebrane odpady MOKRE w dniu 10 stycznia z sektorów 13 i 14
na ZGO Bielsko-Biała przyjęte zostały jako ZMIESZANE (niesegregowane).

Dodatkowo przypominam  właścicielom  nieruchomości, że pojemniki na odpady zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Bestwina winny spełniać wymagania określone odpowiednimi normami (PN-EN 840-1). Nienormatywne pojemniki zwłaszcza w niskich temperaturach ulegają uszkodzeniu podczas opróżniania i trudno winić za to Wykonawcę odbierającego odpady.


   
 
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00,
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl